Dimarts 21 de maig, a les 16.30, pregària per les vocacions sacerdotals a la basílica de Sant Feliu de Girona.
Divendres 24 de maig, la Fundació Vidal i Barraquer organitza la jornada Fonamentalisme religiós, dogmatisme científic i intolerància política: poder, religió i tecnocràcia amb Jorge Tizón, Teresa Forcades, Joseba Achotegui, Miguel Perlado i Joan Andreu Rocha. Inscripcions: docencia@fvb.cat.