Dimarts 22 d'agost, a les 19.00, dins de la Schubertiada de Vilabertran, concert de Mario Mora (piano) amb obres de Schubert i Liszt. Més informació: info@schubertiadavilabertran.cat. 
Dimarts 22 d’agost, a les 16.30, pregària per les vocacions sacerdotals a la basílica de Sant Feliu de Girona.