Dimarts 28 de març, a les 20.30, l’escolapi Aniol Noguera parlarà sobre Josep de Calassanç: un sant català que féu néixer l’escola popular d’Europa als locals parroquials de Santa Maria d’Igualada.
Dimarts 28 de març, a les 20.30, conferència sobre el Llençol Sant amb Andrés Brito al Col·legi Europa de Sant Cugat del Vallès (av. Pla del Vinyet, 110).
Dimarts 28 de març, a les 19.00, conferència L’aigua als convents: font de vida i font de conflicte amb Anna Gironella (UdG) a la sala d’exposicions del Museu d’Història de Girona.
Dimarts 28 de març, a les 18.30, conferència a partir de l’Amoris laetitia a càrrec de Josep Mascaró, s.d.b. , a la parròquia de Sant Oleguer, passeig Sant Oleguer, 17 – Sabadell.