Dijous 14 de novembre, a les 19.00, testimoni sobre la vida de la serventa de Déu Chiara Corbella amb el seu marit Enrico Petrillo i el pare Vito D’Amato a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià (c/ Rector Voltà, 5 – Barcelona).
Dijous 14 de novembre, a les 17.30, trobada sobre Competència cultural a l’àmbit de la salut amb Francisco Collazos a la parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona.
Dissabte 23 de novembre, de 9.00 a 17.30, XV Jornada Sant Jordi sobre Cel i terra a l’Hotel Alimara de Barcelona. Els ponents principals seran Pepa Torres i Josep M. Esquirol. Inscripcions: https://ja.cat/ZUmEl