Diumenge III del Temps Ordinari. Sant Timoteu i Titus, bisbes.