més enquestes

T’has sentit perseguit o perseguida en algun moment de la teva vida?
Sí, a causa de les meves creences religioses
Sí per les meves idees, l’orientació sexual o altres motius
No. Afortunadament sempre m’he sentit respectat
Veure resultats