Serà possible una futura eradicació total de la fam al món?
7 No. Els mecanismes que provoquen la fam són massa poderosos
2 Sí, amb la col•laboració, la solidaritat i la gestió de governs missioners i altres instàncies
5 Només en part, però crec que es pot millorar molt la situació