Què aporta la música a la teva vida?
6 Una bona companyia per a moltes estones d'activitat i descans
2 Una connexió amb la bellesa d'aquest art
4 Uns coneixements imprescindibles per al pensament i la interioritat