Des del rebuig a la violència, estan justificades les protestes dels Armilles Grogues a França?
4 No. El fet que hi hagi hagut violència i morts les desacredita
4 Sí, però són excessives i desproporcionades
9 Sí. Des de la pressió al carrer, s’aconsegueix la reacció dels governs