Veus viable que s’arribin a preservar tots els drets dels nens?
0 Sí, amb una acció internacional coordinada per la pau
2 No, mentre no hi hagi una voluntat clara de fer-ho
0 Sí, amb més polítiques socials que els treguin de la pobresa