Amb quina periodicitat llegeixes llibres?
4 Entre un i dos cada mes
0 Mai, molt de tant en tant o un màxim de sis en un any
0 Cada setmana un llibre com a mínim