EDITORIAL
La Pasqua dels nous batejats
Redacció 11/04/2017

Avui és Pasqua, la festa de les festes, la festa de la vocació baptismal. Tot i que entre nosaltres, majoritàriament, el baptisme continua essent d’infants, cada vegada hi ha més adults que demanen ser batejats. Fa uns quinze anys, molts es batejaven per casar-se, ara les demandes són diverses: una experiència interior que demana resposta, la recerca del sentit profund de la vida, un sofriment que els ha fet relativitzar i descobrir el que és realment important, un testimoni que els ha interpel·lat... Ens trobem en un moment de fam de sentit i d’esperança i alguns que pensaven que la fe era una cosa depassada tot d’una s’adonen que la trobada amb Jesucrist els omple de pau i alegria.

Per preparar-se apropiadament per rebre el baptisme, el Concili Vaticà II va recuperar l’antiga institució del catecumenat, que té com a finalitat permetre els catecúmens portar a maduresa la seva conversió a la fe (Catecisme, 1248). El catecumenat, comporta un procés intens d’evangelització i d’acompanyament personalitzat: cal discernir rectament. Alhora els catecúmens representen una riquesa i un envigoriment de les comunitats cristianes. Molts provenen d’altres latituds i aporten nous estils de viure i celebrar la fe. Quan els ritus que acompanyen el procés catecumenal se celebren dins de l’eucaristia, davant la comunitat, molts se senten interpel·lats. El fet de veure persones que han respost lliurement i generosa a la iniciativa de Déu, els mou també a actualitzar les exigències derivades de la seva condició de batejats.

El baptisme és la inserció de la persona en la mort, sepultura i resurrecció del Senyor i, per tant, el millor moment per rebre’l és la Vetlla Pasqual. El baptisme d’adults se sol viure amb molta emoció, tant per part del qui el rep, com de la comunitat que l’acompanya. En el ritual romà, el ministre pregunta al catecumen: «Què demanes a l’Església de Déu?» I la resposta és «la fe» i «què et dona la fe?», «La vida eterna» (íd. 168). És una bona notícia que prop de tres-cents adults a Catalunya i a les Balears rebin el sagrament de la iniciació cristiana en aquesta Vetlla Pasqual.

Rosa María Jané dedica el Primer Pla d’aquest número al catecumenat amb testimonis de catecúmens de diverses diòcesis catalanes i de mossens i laics que tenen encarregat aquest important servei diocesà. El baptisme dona la vida nova i cada renovació de les promeses baptismals expressa el goig de la trobada amb Jesús Ressuscitat.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET