EDITORIAL
Aposta per l’economia social
Redacció 25/04/2017

«Necessitem fomentar l’economia social. Cal afavorir l’emprenedoria social i ètica estimulant fiscalment l’autoocupació.» Aquest és el punt 7 del comunicat d’enguany del Primer de Maig de la Pastoral Obrera a Catalunya. En la mateixa línia es pronuncia la directora de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, Teresa Crespo: «Hem de desenvolupar una economia social que busqui el bé comú i estigui al servei de les persones. Només així s’obrirà alguna esperança.»

S’entén per economia social, ètica o solidària el conjunt d’activitats econòmiques d’iniciativa privada que pretenen beneficiar, no sols les persones que les posen en marxa, sinó tota la societat. La seva concreció sol ser la cooperativa que funciona basada en els principis i valors de l’autogestió, el suport mutu entre iguals, l’autonomia (independència d’altres empreses o de l’Estat), l’equitat (l’equilibri entre els ingressos més alts i els més baixos), la democràcia («una persona, un vot» independentment del capital aportat, al contrari del que s’esdevé en una empresa capitalista), la solidaritat econòmica i el compromís amb la societat i el medi ambient.

Recentment, el papa Francesc ha tornat a dir «no» a una economia que mata i «sí» a la que fa viure, inclou els pobres i crea comunió. En un discurs adreçat als Focolars —que promouen l’anomenada «economia de comunió»— els va exhortar a perseverar en la seva missió. La comunió és multiplicar béns i perquè l’economia de comunió cal donar-la en primer lloc als pobres i als joves.

Certament, Francesc està ajudant a apropar l’Església als treballadors, després d’un llarg període d’allunyament, en un context de major complexitat i amb un sistema econòmic que crea desigualtat i pobresa: «La classe obrera no és un bloc: hi ha constel·lacions de treballadors en atur, majors de 45 anys que no trobaran feina, joves ni-ni, treballadors de tota la vida amb una feina no garantida, fins i tot ara, els precaritzats», ens diu Pepe Baena, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. «L’Església s’ha d’arromangar, fer olor d’ovella, com diu Francesc, encara més, ha de fer olor de gent i dels seus oficis, de fusta, de mar...», continua Baena.

Com afirma l’Evangelii gaudium, n. 206: «L’economia hauria de ser l’art d’assolir una adequada administració de la casa comuna que és tot el món.» Els cristians que formen part de les delegacions, moviments i col·lectius de la Pastoral Obrera a Catalunya se’n fan ressò quan afirmen: «Sentim la crida que ens fan les generacions futures i la nostra casa comuna, que és tot el planeta.»

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET