EDITORIAL
Jubileu mercedari
Redacció 19/09/2017

Enguany la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona i de tota la seva província eclesiàstica, cau en diumenge. Anem en rumb de celebrar l’any vinent el vuitè centenari de la fundació de l’orde posat sota el seu patrocini, car fou fundat el 10 d’agost del 1218 a la catedral de Barcelona per sant Pere Nolasc, amb el suport del bisbe de la diòcesi, Berenguer de Palou. El mateix any es va fundar el convent de la Ciutat Comtal, la casa prioral de Santa Eulàlia. L’orde tenia com a finalitat la redempció dels cristians captius en terres de l’islam (foren 60.000 fins al 1779). Els religiosos pronunciaven un vot peculiar: quedar-se com a ostatges en el lloc dels captius fins a donar la pròpia vida per ells quan calgués. Milers de captius foren rescatats. Quan arribaven al port de Barcelona tothom volia saber si entre els alliberats hi havia algun dels seus familiars. Hom podia presenciar escenes emocionants. Els cristians alliberats anaven tot seguit als peus de la Mare de Déu de la Mercè, tot oferint-li les cadenes, signes de tants sofriments i d’esclavatge. Després eren traslladats a l’hospital de Santa Eulàlia, al costat de la Pia Almoina, on rebien els auxilis de mans dels mercedaris. L’orde fou reconegut per Gregori IX el 1235 i ratificat per Innocenci IV el 1245. Al començament, agrupava, majoritàriament, laics i alguns clergues. Hi eren admesos també conversos i donats.

El 1265, el capítol mercedari reunit a Tarragona aprovà la creació d’una branca femenina. La noble Maria de Cervelló demanà, juntament amb d’altres dones, de ser admesa a l’orde, en el qual professà poc temps després. Fou elegida superiora de la primera comunitat femenina mercedària.

Avui les noves formes de captivitat constitueixen el camp propi de la missió mercedària, i es donen en les situacions socials opressores i degradants de la persona humana, o en principis i sistemes oposats a l’evangeli que posen en perill la fe dels cristians. L’orde ofereix la possibilitat d’ajudar, visitar i redimir les persones que pateixen captivitat (més informació a: www.ordenmerced.org).

Els mercedaris s’estenen per vint-i-dos països arreu del món i estan estructurats en nou províncies. Volen que el món sencer se senti convidat a celebrar i compartir, al costat de l’orde de la Mercè, la gran acció de gràcies pels dons rebuts del Senyor i de la seva Mare Santíssima de la Mercè al llarg d’aquests 800 anys de vida i servei redemptor en favor de la fe i la llibertat amenaçades.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET