UN NOU LLINDAR
Una vida digna de l’Evangeli
Sebastià Taltavull 26/09/2017

Som una Església convidada a fer camí amb tota confiança, i fer-lo junts, en comunió i audàcia, superant les diferències i els murs que ens separen. La força ens ve de la trobada amb el Senyor. Aquesta és la invitació que se’ns fa: «Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar; invoqueu-lo ara que és a prop.» Ens hi ha d’ajudar una actitud de recerca humil i conversió sincera per fer que la nostra voluntat s’ajusti a la seva.

«A Jesús no li perdonaven que els seus preferits fossin els més necessitats de tot. Fent realitat la vida digna de l’Evangeli, sabem que no hi ha exclosos i que tothom és convidat a viure-la.»

«A Jesús no li perdonaven que els seus preferits fossin els més necessitats de tot. Fent realitat la vida digna de l’Evangeli, sabem que no hi ha exclosos i que tothom és convidat a viure-la.»

Ens trobem en un moment oportú per cercar-lo i trobar-lo, per demanar-li que s’apropi i ens concedeixi un cor obert i senzill per acollir-lo. Posem aquest referent fiable, ja que tenim la confiança que, com diu el salm, «és a prop dels qui l’invoquen amb sinceritat». Si volem, podem entrar en diàleg i comunió amb Déu que és compassiu i benigne, gran en l’amor, bo per a tothom, que estima entranyablement tothom, just en tots els seus camins, bondadós en totes les seves accions. Tot això significa decidir-se a transitar els camins que ell ens proposa, tot vivint aquesta espiritualitat de comunió.

Com fer-ho? Per cercar Déu i invocar-lo és necessari que la pregària faciliti l’encontre i l’escolta: en la intimitat del silenci, en l’empar de la comunitat. És en aquest ambient de confiança i proximitat que se’ns demana «portar una vida digna de l’Evangeli de Crist». Ho puc fer aprenent a reaccionar amb la lògica de Jesús, apresa i viscuda en contacte amb l’Evangeli. Ara, avui, com ho visc? Déu té el seu moment per a cadascú i crida com li plau, ni de la mateixa manera, ni a la mateixa hora, ni amb la mateixa exigència.

El que importa realment és captar la infinita comunicació del seu amor misericordiós en cadascú i que és per a tothom. A Jesús no li perdonaven que els seus preferits fossin els més necessitats de tot. Fent realitat la vida digna de l’Evangeli, sabem que no hi ha exclosos i que tothom és convidat a viure-la. Amb l’Evangeli vivim, celebrem i aprenem la lògica de l’amor més radical, el mateix amor amb què el Senyor ens estima. Això és el que fa que se’ns reconegui com a deixebles seus.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona,
administrador apostòlic de Mallorca i
Bisbe electe de Mallorca

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET