UN NOU LLINDAR 
Identitat i full de ruta
Sebastià Taltavull 12/12/2017

Comença a ser freqüent comentar entre nosaltres que hi ha molts batejats, però pocs iniciats a la vida cristiana. Un compte de resultats que en principi no proporciona gaire joia. Què vol dir? Té a veure amb l’afirmació del Precursor de Jesús, Joan Baptista, quan diu que «entre nosaltres hi ha Algú que no coneixem», o potser no coneixem prou com perquè la nostra vida quedi transformada per Ell. És la iniciació cristiana la qui té com a objectiu l’encontre amb Jesucrist, però no un encontre casual, forçat, edulcorat o condicionat per la pressió social. El veritable encontre amb Ell abasta tota la persona i dona un nou horitzó a tota la vida.

“Esforcem-nos per conèixer «Aquest» que ja és entre nosaltres i que potser no coneixem! Comencem escoltant la Paraula de Déu, pel que Ell diu de si mateix, com és en persona i què pretén”

No obstant això, som conscients que el seguiment de Jesús és constantment posat a prova. Són molts els reptes als quals cal respondre des de la fe quan ens afecta un enfosquiment de l’esperança. Quina nova proposta podem fer als homes i dones d’avui, amb un accent especial als joves i ambients allunyats, afectats per una situació ambiental d’indiferència? Quina espiritualitat pot ajudar tantes persones a recuperar l’esperança? Amb quina acció missionera podem donar a conèixer Jesucrist i el seu Evangeli? Què fer per ajudar a obrir els cors a la confiança i a les dimensions del Déu-Amor, com a força interior que dugui a reiniciar un procés de fe? Treballem-ho sols o amb altres i portem-ho a la pregària!

Esforcem-nos per conèixer «Aquest» que ja és entre nosaltres i que potser no coneixem! Comencem escoltant la Paraula de Déu, pel que Ell diu de si mateix, com és en persona i què pretén: «L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i als presos el retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Senyor.» Aquest és el carnet d’identitat de Jesús i el full de ruta que ens proposa, a nosaltres, l’Església. Una identitat i una actuació que ens mostren el veritable rostre de Nadal.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET