EDITORIAL 
Neix una economia ètica
Redacció 19/12/2017

Una de les dimensions del Nadal és obrir els ulls a la novetat de les iniciatives de futur que neixen al voltant nostre. Com diu el profeta Isaïes: «Quelcom de nou està naixent, no us n’adoneu?» (Is 43,19).

És evident, per exemple, que l’economia social entre nosaltres és una realitat puixant: una nova economia més atenta als principis ètics i a una nova regulació de l’activitat financera especulativa i de la riquesa fictícia. És una realitat creixent que avui força entitats eclesials opten per crear empreses d'economia social caracteritzades per posar la persona en el centre i no el mer benefici. Les empreses «amb cor» que Càritas promou en són un exemple. També estan emergint les empreses col·laboratives. Com totes, han de lluitar per la viabilitat econòmica i oferir productes de qualitat i competitius, però ho fan amb uns valors implícits: democràcia interna col·laborativa, intercooperació, equitat, solidaritat i preocupació pels impactes (ambientals i socials) que genera la pròpia activitat econòmica.

Ja Benet XVI assenyalava que en les relacions mercantils, el principi de gratuïtat i la lògica del do, com a expressions de fraternitat han d’ocupar un espai important. De vegades, sembla una tasca impossible canviar els postulats dels qui exerceixen el poder polític, econòmic i social, però és a l’abast de tots un canvi en l’estil de vida, deixant, per exemple, d’adquirir certs productes elaborats de manera indigna o poc respectuosa amb l’entorn. Aquest consum responsable pot modificar el comportament de les empreses, que hauran de considerar l’impacte ambiental i els patrons de la producció, com assenyala el papa Francesc a la Laudato Si.

En tota activitat econòmica cal apel·lar sempre a la solidaritat generosa. Cal també que en el mercat es doni cabuda a subjectes i empreses que opten lliurement per exercir la seva gestió moguts per principis diferents del mer benefici, sense renunciar per això a produir valor econòmic. Molts plantejaments econòmics provinents d’iniciatives religioses i laiques demostren que això avui és realment possible. Per exemple, el Vaticà ha impulsat la creació d’una incubadora de start-up ètiques —és a dir, noves empreses i companyies emergents— que beneficiïn el medi ambient i promoguin nous models industrials: la Laudato Si’Challenge, com s’anomena, afavorirà econòmicament projectes empresarials basats en nous models que redueixin emissions de gasos i ajudin a comunitats desfavorides que pateixin els efectes del canvi climàtic.

Són brots de l’esperit nadalenc que haurien d’amarar tot l’any.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET