VATICÀ 
Per una economia més atenta als principis ètics
El Vaticà ha presentat el document "Consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns aspectes de l'actual sistema econòmic i financer"
 18/05/2018

"La recent crisi financera era una oportunitat per desenvolupar una nova economia més atenta als principis ètics i a la nova regulació de l'activitat financera, neutralitzant els aspectes depredadors i especulatius i donant valor al servei a l'economia real". Però malgrat alguns esforços positius, "no hi ha hagut cap reacció que hagi portat a repensar els criteris obsolets que continuen governant el món". Aquesta és una de les idees de partida del nou document Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns aspectes de l'actual sistema econòmmic i financer.


El document ha estat presentat per la Congregació per a la Doctrina dela Fe i el Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral. El document analitza la hsitòria recent del teixit econòmic mundial. Preocupa l'augment, en l'àmbit econòmic, del que el Papa qualifica com a cultura del descart. Així, està en joc el veritable benestar de la majoria de les persones, que corren el risc de ser excloses i descartades del progrés i del benestar real, mentre algunes minories exploten i es reserven en benefici seu els recursos i les riqueses. 

El document defensa que cal dur a terme una reflexió ètica sobre certs aspectes financers que no únicament han produït abusos i injustícies evidents, sinó que s'han demostrat també capaços de crear crisis sistemàtiques arreu del món. "Per exemple, comercialitzar alguns productes financers, en ells mateixos lícits, en situació d'asimetria, aprofitant les llacunes informatives o la feblesa contractual d'una de les parts, constitueix una violació de la deguda honestedat relacional i és una greu infracció des del punt de vista ètic."

Així mateix, "la finalitat especulativa amenaça avui de suplantar tots els altres objectius principals en què es concreta la llibertat humana. Aquest fet està deteriorant l'immens patrimoni de valors que fa de la nostra societat civil un lloc de coexistència pacífica, de trobada, de solidaritat, de reciprocitat regeneradora i de responsabilitat pel bé comú".
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET