VATICÀ 
La pena de mort, "inadmissible"
El Papa aprova una nova redacció de l’article del Catecisme sobre aquest tema
AICA 03/08/2018

"L’Església ensenya, a la llum de l’Evangeli, que 'la pena de mort és inadmissible, perquè atempta contra la inviolabilitat i la dignitat de la persona', i es compromet amb determinació a abolir-la arreu del món", es llegeix al text de la nova redacció de l’article 2.267 del Catecisme de l’Església catòlica, aprovat pel papa Francesc l’11 de maig, durant l’audiència concedida al prefecte de la Congregació per a la Doctrina de Fe, el cardenal Luis Francisco Ladaria, i donada a conèixer el 2 d’agost per l’Oficina de Premsa de la Santa Seu.

"Durant molt de temps el recurs a la pena de mort per part de l’autoritat legítima, després d’un procés degut, va ser considerat una resposta apropiada a la gravetat d’alguns delictes i un mitjà admissible, tot i que extrem, per a la tutela del bé comú", inicia el text de l’article esmentat, i afegeix: "Avui és cada vegada més viva la consciència que la dignitat de la persona no es perd ni tan sols després d’haver comès crims molt greus. A més, s’ha estès una nova comprensió sobre el sentit de les sancions penals per part de l’Estat. En fi, s’han anat implementant sistemes de detenció més eficaços que garanteixen la necessària defensa dels ciutadans, però que, alhora, no li prenen al reu la possibilitat de redimir-se definitivament."

La Congregació per a la Doctrina de la Fe acompanya el nou text amb una carta, signada pel cardenal Luis Francisco Ladaria, prefecte de la Congregació, adreçada als bisbes del món, en la qual assenyala que la nova formulació del n. 2.267 del Catecisme de l’Església catòlica "vol ser un impuls a un compromís ferm mitjançant un diàleg respectuós amb les autoritats polítiques, perquè s’afavoreixi una mentalitat que reconegui la dignitat de cada vida humana i es creïn les condicions que permetin eliminar avui la institució jurídica de la pena de mort on encara està en vigor".

Així mateix, es destaca que "la nova redacció del n. 2.267 del Catecisme de l’Església catòlica, aprovat pel papa Francesc, se situa en continuïtat amb el Magisteri precedent, i tira endavant un desenvolupament coherent de la doctrina catòlica".

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET