UN NOU LLINDAR 
El testimoni sempre actual de sant Pau VI
Sebastià Taltavull 16/10/2018

«Església, com t’estimo!» Aquesta expressió plena d’ardor apostòlic marca el foc interior que sempre el va guiar. Basta cenyir-nos en l’exhortació apostòlica que ha fet història i segueix més vigent que mai: «L’evangelització en el món contemporani» (Evangelii nuntiandi, 1975). La seva passió per l’anunci de l’Evangeli va fer que tot l’esperit i la lletra del Concili Vaticà II arribés arreu del món i impregnés d’il·lusió i entusiasme les comunitats cristianes. Un Papa humil, discret, molt humà, amb una ferma espiritualitat i una visió amable i positiva del món, avui sant Pau VI. És l’home de l’obertura de l’Església al diàleg amb el món, una Església que gràcies a sant Joan XXIII ha obert portes i finestres perquè hi entrés l’aire fresc de l’Esperit.

«Sant Pau VI va ser un Papa humil, discret, molt humà i amb una ferma espiritualitat.»

Comença donant coratge, el coratge d’anunciar l’Evangeli que té com a terme la comunitat cristiana, però sobretot tota la humanitat. Es pregunta per l’energia amagada de l’Evangeli, que és capaç de sacsejar profundament la consciència de l’home i la dona del nostre temps i inserir-lo al seu cor amb convicció, llibertat d’esperit i eficàcia. Per això invita a una profunda reflexió, diàleg i conversió, i per fer-ho, posa Crist, primer evangelitzador, en el centre de tot, i el segueix l’anunci de la salvació alliberadora. Això només és possible si una comunitat accepta ser evangelitzada i, a partir d’aquí, esdevé evangelitzadora.

Des de l’anunci de l’Evangeli, compromís de tot cristià, aposta per una renovació de la humanitat mitjançant l’evangelització de les cultures i donant importància primordial al testimoni de vida, un testimoni —fins i tot sense paraules— que provoca «interrogants irresistibles», ja que tot i essent proclamació silenciosa, és molt forta i eficaç de la bona nova. Pensa especialment en els laics i laiques. D’ells diu que la seva vocació específica els col·loca en el cor del món i al davant de les tasques temporals, essent aquesta una forma singular d’evangelització.

Estem de sort. Tota la proposta actual del papa Francesc ens ajuda i ens anima a viure la concreció d’aquesta projecció inicial del seu predecessor. Tots dos ens demanen que conservem la dolça i reconfortant joia d’evangelitzar.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET