ESGLÉSIA ESPANYA 
El Servei Jesuïta a Migrants presenta la Memòria d’Activitats 2018
Més de 5.500 persones acompanyades en totes les línies de treball
Redacció 24/07/2019

El Servei Jesuïta a Migrants (SJM) ha presentat la Memòria d’Activitats 2018, en un any en què més de 5.500 persones han pogut ser acompanyades en les diferents àrees de treball i on s’han publicat set informes d’anàlisi i investigació.

En l’àrea de CIE, a més de la intensa tasca dels voluntaris que han visitat 883 persones, s’ha presentat la vuitena edició de l’informe anual i s’han iniciat 65 accions legals per defensar els drets de les persones internes. En la línia de Frontera Sud s’ha publicat el segon informe i en l’oficina d’atenció a Melilla s’han atès 460 persones, documentat 120 incidències i iniciat més de 400 actuacions jurídiques.

El programa Hospitalitat, que promou la benvinguda i inclusió de refugiats i sol·licitants d’asil ha acollit 281 persones en una xarxa de més de 50 comunitats hospitalàries arreu del territori. L’àrea d’acompanyament a Dones Migrants en el Treball de la Llar i Cures ha publicat per primer cop un informe que denuncia les vulneracions de drets a les quals es veuen sotmeses, a més de continuar la tasca d’acompanyament a més de 400 dones i nombrosos col·lectius i associacions.

En la línea de Ciutadania i Participació es treballa per generar espais de trobada, enfortiment de lligams en la comunitat i empoderament social. S’han acompanyat més de 50 associacions en tallers i xerrades. En l’àmbit de Diàleg Interreligiós, més de 4.600 persones, provinents sobretot de centres educatius i organitzacions socials, han visitat els espais interculturals de Barcelona i València i s’han fet seminaris i tallers sobre diversitat religiosa.

El SJM és testimoni i partícip de situacions que es donen en diferents llocs del món a través de les xarxes internacionals d’organitzacions jesuïtes com el Servei Jesuïta a Refugiats o la Xarxa Jesuïta amb Migrants de Llatinoamèrica. A més, s’ha enfortit la feina en aliança amb altres entitats socials d’Església en la Xarxa Migrants amb Drets i en altres projectes amb entitats socials.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET