EDITORIAL Foto: Exe Lobaiza, Cathopic.com
Prioritzar l’ordinari
Redacció 01/10/2019

Alguns a l’Església ens preguntem per què hi ha cada vegada més persones que pel que fa a vivència de la fe prioritzen l’extraordinari sobre l’ordinari. Persones —laics o clergues— que busquen mètodes que els sacsegin, que peregrinen a santuaris on es parla de revelacions i aparicions o que es refugien en mètodes estranys a la nostra cultura o en una emotivitat que desfigura la fe com a obsequi raonable. Certament que a les parròquies i comunitats es pot caure i, de fet es cau, en la rutina, que hi ha eucaristies poc participades, que s’escolten homilies que són lliçons de teologia o que empren un llenguatge impropi del nostre temps allunyat de la vivència comuna, que falta relleu que estimuli... Però per trobar el remei, no cal buscar fora allò que tenim dintre. Si hom sent que la vivència de la fe s’afebleix té moltes portes properes on trucar: a la majoria de monestirs hi ha hostatgeries que possibiliten les estades en solitud i silenci, a les diòcesis s’ofereixen tandes d’exercicis espirituals, els moviments diocesans de cursets oferten trobades per a persones que volen retrobar-se en la fe. Hi ha formació reglada, aules obertes, catecumenats, convivències, jornades, equips de matrimonis, grups, tallers d’oració... Algunes parròquies i moviments ofereixen també espais de silenci o el res comunitari de les laudes i les vespres. En catedrals i esglésies cèntriques hi ha la possibilitat de celebrar amb dignitat el sagrament de la reconciliació. I sobretot hi ha molts sacerdots i laics preparats per acompanyar en el discerniment. Per què, doncs, havent-hi tants instruments a l’abast busquem alimentar la nostra espiritualitat de doctrines «complicades o estranyes» (He 13,6-9)?

Al Primer Pla d’aquesta setmana parlem d’una espiritualitat sense adjectius. Laia de Ahumada hi afirma que, «una religió, una espiritualitat, una qualitat humana (...) que no està encarnada no és autèntica». I l’encarnació és en l’aquí i en l’ara. A l’hora de viure la fe cal prioritzar el seny sobre la rauxa.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET