ESGLÉSIA CATALUNYA 
La Companyia de Jesús rep la resolució d’un procés canònic obert per un cas d’abusos a Barcelona
El pare Pere Sala no podrà celebrar públicament els sagraments ni realitzar activitats apostòliques i pastorals de caràcter públic
Redacció 08/10/2019

El Superior Provincial de la Companyia de Jesús a Espanya, P. Antonio España SJ, ha donat a conèixer la resolució del procés canònic i les mesures que s’imposen al pare Pere Sala SJ, de 95 anys, a indicació de la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu.

El procés contra aquest sacerdot es va iniciar a principis d’aquest any com a conseqüència de les denúncies rebudes per abusos sexuals comesos a principis de la dècada dels 80, quan exercia com a professor al col·legi Sant Ignasi de Sarrià, a Barcelona. Seguint les indicacions de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el Superior General de la Companyia de Jesús, el P. Arturo Sosa SJ, imposa al P. Pere Sala un precepte penal amb una sèrie de prohibicions.

Es prohibeix al sacerdot celebrar públicament els sagraments, realitzar activitats apostòliques i pastorals de caràcter públic, mantenir tracte amb menors, concedir qualsevol entrevista a mitjans de comunicació i tenir perfils a les xarxes socials, posar-se en contacte amb les víctimes i sortir de la comunitat en la qual resideix sense permís exprés del superior. En cas d’incompliment podria ser castigat amb altres penes fins a la dimissió de l’estat clerical i de la Companyia de Jesús. L’execució de les mesures del precepte penal comença a partir del 7 d’octubre de 2019 i serà revisada cada tres anys. A més, haurà de fer arribar a les víctimes una petició escrita de perdó.

La resolució final i les mesures es van comunicar divendres 4 d'octubre al pare Pere Sala i dilluns 7 a les víctimes que van presentar la denúncia. A principis d’aquest any, com a conseqüència de la investigació iniciada per part de la xarxa d’escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya -Jesuïtes Educació- en relació amb abusos comesos en el passat, dos exalumnes del col·legi Sant Ignasi de Sarrià es van posar en contacte per denunciar que havien estat víctimes d’abusos per part d’aquest sacerdot.

Rebudes les denúncies, i davant la gravetat dels fets, es va obrir un procés canònic per investigar el cas i, a partir d’aquest moment, es van imposar al jesuïta mesures cautelars com la seva reclusió en una comunitat, la prohibició de contacte amb menors i la prohibició de realitzar activitat pastoral i sagramental. Al llarg del procés no s’ha rebut cap més denúncia contra aquest sacerdot.

L’informe de la investigació es va enviar a la Cúria General de la Companyia de Jesús a Roma el passat 24 d’abril. Conforme al Dret de l’Església, el procediment canònic es va obrir per decisió del Superior d’Espanya de la Companyia de Jesús. Consta d’una fase d’investigació i recollida de testimonis que conclou amb un informe que s’envia a la Cúria General de la Companyia de Jesús. Aquesta la trasllada a la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu, per tractar-se d’un cas d’abusos comesos per un sacerdot. Aquest organisme és el que determina el curs processal o les mesures que s’han de prendre i les comunica a la Companyia de Jesús perquè procedeixi al seu compliment.

En el Dret Canònic, els delictes d’abusos a menors comesos per clergues prescriuen als 20 anys des de que la víctima arriba a la majoria d’edat, però la Congregació per a la Doctrina de la Fe, en atenció a la gravetat dels abusos, pot decidir, en cada cas, aixecar la prescripció, com ha passat en aquest cas.

En relació amb aquet cas, el passat 16 de setembre la Companyia de Jesús va tenir coneixement a través de la premsa que les dues víctimes denunciants havien decidit presentar una querella per delicte d’omissió del deure de perseguir delictes. La Companyia de Jesús respecta el desig de les víctimes d’exercir els seus drets i, fidel a la seva manera de procedir, col·laborarà en tot allò que sigui requerit per les autoritats judicials.

Davant tot això, La Companyia de Jesús vol manifestar, una vegada més, el suport a totes les víctimes d’abusos i la voluntat d’escoltar-les i acompanyar-les. Lamenta profundament el sofriment que alguns companys han infligit a persones a les que havien de cuidar i protegir. Reitera la voluntat de clarificar el passat i els possibles casos d’abusos comesos als centres, facilitant els mecanismes que siguin necessaris, així com els espais d’escolta i trobada amb les víctimes i totes aquelles persones que vulguin compartir amb nosaltres el seu testimoni.

En aquest sentit, el procés d’investigació obert el desembre de 2018 en el marc de Jesuïtes Educació, es manté obert, i qualsevol persona que desitgi contactar amb nosaltres pot fer-ho a través del correu electrònic escoltar@fje.edu.

Al llarg d’aquests mesos s’han creat també comissions d’escolta a diversos centres i ciutats de la Província d’Espanya de la Companyia de Jesús, que s’aniran ampliant progressivament. A més, conscients de la necessitat de dotar-se de recursos i estructures adequats, la Companyia de Jesús a Espanya ha creat la figura de responsable d’Entorn Segur -que ocupa una professional de la psicologia, especialista en casos de violència i abusos- així com un Consell d’Entorn Segur, format en la seva majoria per persones externes a la Companyia de Jesús i que ajudarà a garantir el rigor en el seguiment dels casos.

La Companyia de Jesús vol recordar també que continua treballant amb determinació i compromís per fer dels centres un entorn segur, amb programes de formació i protocols d’actuació dirigits a tota la comunitat educativa. Concretament, als centres de Jesuïtes Educació s’estan portant a terme programes de formació i prevenció en col·laboració amb la fundació Vicki Bernadet, per a famílies, alumnat i educadors/es, i que permeten prevenir, detectar i gestionar casos d’abusos o conductes impròpies.
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET