VATICÀ 
El Sínode de l’Amazònia es clausura amb una crida a la conversió
El document final autoritza que les dones puguin rebre els ministeris de lectorat i acolitat
Redacció 28/10/2019

Després de tres setmanes de trobades i deliberacions el Sínode de Bisbes per a la Regió Panamazònica es va tancar el diumenge 27 d’octubre al Vaticà amb una eucaristia solemne i la publicació del document final. El text consensuat és principalment una crida a la conversió integral de tota l’Església. D’aquesta manera es pretén que els fidels catòlics prenguin consciència que la cura de l’Amazònia en concret i, més en general, de qualsevol ecosistema de la terra va íntimament lligat a la noció cristiana de creació de Déu i a l’amor per la vida. «La defensa de la terra», afirma el document, «no té cap altra finalitat que la defensa de la vida».

El document final del Sínode insta l’Església no només a protegir l’ecosistema de la conca amazònica, sinó també les diferents cultures que hi viuen, sobretot les indígenes, i a promoure la pau i la justícia. Amb aquesta finalitat es planteja una inculturació més efectiva del missatge cristià en aquelles terres, adoptant la pastoral a les necessitats de cada indret i fins i tot incorporant a la litúrgia elements natius. Així mateix el document insisteix en la formació dels laics seguint l’esperit del Concili Vaticà II, qüestió que a les terres amazòniques és més necessària que a altres llocs per l’escassetat de sacerdots.

És probablement en aquest punt on les conclusions final del sínode aporten més novetats. En un dels punts el document afirma que «el bisbe pot confiar, per un mandat de temps determinat, davant l’absència de sacerdots a les comunitats, l’exercici de la cura pastoral a una persona no investida del caràcter sacerdotal». En la mateixa línia es convida a promoure la formació teològica de tots els laics, especialment de les dones. En alguns casos el document preveu que puguin rebre certs ministeris: «Demanem revisar el motu propio de sant Pau VI Ministeria quedam, per tal que també dones adequadament formades i preparades puguin rebre els ministeris del lectorat i l’acolitat

Durant la missa de clausura el papa Francesc va fer una crida a una conversió cap a la pobresa espiritual, en solidaritat amb els habitants de l’Amazònia i els pobres d’arreu del món.
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET