UN NOU LLINDAR 
La millor denominació d’origen
Mons. Sebastià Taltavull 07/01/2020

Ens podria passar el mateix que a Joan, el deixeble de Jesús, que fins i tot recorda l’hora del seu primer encontre amb Ell, si recordéssim, el dia, l’hora i el lloc del nostre baptisme? Per això, va bé que ens demanem si com a primer encontre amb el Senyor, valorem i vivim la seva veritable dimensió. Posats a celebrar-ho tot, quina importància dono a l’aniversari del meu baptisme? El seu record, m’encoratja a viure avui el seguiment de Jesús com a Senyor de la meva vida, com el qui ho és tot per a mi? Recordar-ho, fa més intens el sentit de pertinença a l’Església, que m’ha acollit i m’acompanya?

«Un dia, en rebre el do del baptisme, vam ser acollits per l’Església i incorporats a ella com a membres de ple dret».

Un dia, en rebre el do del baptisme, vam ser acollits per l’Església i incorporats a ella com a membres de ple dret. Gràcies a l’encarnació de Jesús, ens trobem davant la nostra millor denominació d’origen, la que té la seva arrel en Déu: fills de Déu en el Fill per l’acció de l’Esperit Sant en nosaltres. Quan Jesús diu «vindrem a viure amb ell» (Jn 14,23) es refereix a cadascú de nosaltres, receptors d’aquest do gratuït. És el millor que ens podia passar: adquirir aquesta màxima dignitat i ser acceptats en la comunió d’una Església que és comunitat de germans.

Incorporats a Crist pel baptisme, la salvació que Déu ofereix als seus fills reclama la seva resposta i adhesió lliures. Com a resultat, rebem la millor notícia, que és la participació de la mateixa filiació que Jesús, d’aquí la nostra identificació amb ell i la font del nostre compromís baptismal de fer-lo present en la missió de passar per tot arreu fent el bé. Aquesta és la resposta que brolla de la unció que ens fa forts i àgils per realitzar avui la missió de Jesús de fer-lo present en la nostra societat.

Concretant-ho. La pràctica de la justícia, la construcció de la pau, la pràctica del bé i donar la salut als dominats pel mal resumeix aspectes importants de la missió social que l’Església té encomanada, i que, al seu torn, encarrega als batejats a posar en obra per la força de l’Esperit Sant. Viure com a batejats significa contribuir amb corresponsabilitat a què la nostra societat s’organitzi segons Déu, un compromís que tot batejat assumeix per la confiança posada en el Senyor.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET