11:00 FÓRMULA ESTEL
12:35 SALUT NATURAL PER TOTHOM
13:00 CANT DE LA SALVE
13:10 FÓRMULA ESTEL
16:00 MÓN PERICO
17:00 ÉS GRAN SER GRAN
18:00 EL MIRADOR
18:40 L'EVANGELI
18:45 VESPRES
19:25 DIARI DEL PAPA