23:00 ESGLÉSIA VIVA
23:30 COMPLETES
23:45 ESGLÉSIA DE MENORCA
00:00 L'EVANGELI
00:05 DE MATINADA
01:05 TORN DE NIT
07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI
07:30 LAUDES
08:00 CLUB+AMICS