23:30 COMPLETES
23:45 RÀDIO VATICANA
00:00 L'EVANGELI
00:05 TORN DE NIT
07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI
07:30 LAUDES
08:00 A PRIMERA HORA
10:00 FÓRMULA LESAN
11:00 CINQÜENTERS