Pregària i proximitat del Papa amb el poble nicaragüenc