Avui és el dia del Senyor

Dia d'emissió: Diumenges i festes de precepte
Horari: de 19h a 20h
Tipus de programa: Religiós

Descripció: Des de la catedral de Barcelona es retransmet tots els diumenges i festius la missa, que està precedida d’un petit espai d’entrevista amb alguna persona vinculada en algun aspecte del que se celebra en aquella jornada.

Durant l'Eucaristia un comentarista ajuda els oients a participar més intensament en la celebració.

Direcció:
Redacció:
Presentació:

Email: oients@radioestel.cat
Web: www.catedralbcn.org

Facebook:
Twitter: