Llevat dins la pasta

Dia d'emissió: Divendres
Horari: de 17.30h a 18h
Tipus de programa: Religiòs

Descripció: Un espai per explicar la realitat, les experiències i les vivències a l’entorn de la Pastoral Obrera i el món del treball. En el programa, ideat i impulsat pel Secretariat interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, també hi haurà seccions específiques com ara recursos i activitats per ampliar informació sobre els temes abordats o la lectura d’enunciats de la Doctrina Social de l’Església.

Volem que en aquest programa ressonin experiències vitals amb les quals ens podem identificar. I donar veu a realitats de treball, socials, polítiques... De la vida en comú, per tal que ens interpel·lin i ens ajudin a obrir l'oïda i ampliar la mirada. I que ens estimulin en la nostra missió i acció de transformar el món amb aquest estil del ferment evangèlic: el del llevat dins la pasta.

Repetició del programa els dissabtes a les 18h

Direcció: Pastoral Obrera de Catalunya
Redacció: Rafi Cáceres, Emili Ferrando, Maria Guarch, Joan Andreu Parra
Presentació: Àngela Rodríguez

Email: llevatdinslapasta@radioestel.cat
Web: pastoralobreradebarcelona.blogspot.com

Facebook:
Twitter: