Rovira Belloso a la residència de l'Institut Desert de Sarrià, el gener del 2016.
AQUESTA SETMANA Foto: Agustí Codinach
La «dinàmica» de mossèn Rovira
Fins fa ben poques setmanes encara estàvem rellegint els textos del que hauria estat el seu darrer llibre
Santi Pau  18/06/2018

Es pot dir que fins l’últim moment mossèn Rovira va exercir l’ofici que més li agradava: proclamar el Senyor. Fins fa ben poques setmanes encara estàvem rellegint els textos del que hauria estat el seu darrer llibre: La dinàmica de la Trinitat en nosaltres. Per a mi, mossèn Rovira era l’encarnació de les paraules del salm 91: «encara donaran fruit a la vellesa, continuaran plens d'ufana i de vigor» 

En efecte, a les acaballes de la publicació El banquet amagat (Herder, 2017) i en la voluntat d’aprofundir allò que s’hi havia dit, em va fer recuperar uns textos de l’any 1990. Eren quatre col·laboracions que, entre d’altres, va fer per al llibre Diccionario Teológico​.​ El Dios Cristiano. Salamanca 1992. Pikaza, X​.​ ​i Silanés, N. Fou d’aquesta manera que, per treballar-los millor, ens fixàrem la tasca de traduir-los.  

A poc a poc el llibre anava prenent forma. No era cap manual ni cap tractat ni cap recull d’articles, però la seva coherència argumental feia que els quatre capítols tinguessin una unitat. Quina era aquesta unitat? Què volia o què buscava aquest llibre? Per què ens prenia tant l’interès? 

En aquest llibre es parla de la Trinitat. Parla de per què la vida humana és un reflex i un mirall de la vida divina i prova d’explicar la identitat i la proximitat de la vida trinitària amb la vida cristiana.   

Sant Pau diu: "La persona del Fill és esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, ell sosté l'univers amb el poder de la seva paraula." Els textos d’aquest llibre parlen de l’esplendor i de l’empremta de la Trinitat en nosaltres perquè, així com Jesús és l’esplendor de la glòria de Déu, així la vida humana ho és de la glòria del Senyor

Un dia em digué: "Qualsevol recuperació que fem d’un text trinitari sempre ens portarà riqueses i mai serà cap projecte va: serà una realitat, serà fer una realitat nova com ara estem fent. Una “realitat projectada”, si voleu, que en definitiva mostrarà una vegada més allò que és i que sempre ha estat la meva dèria: ¿Per què hi ha aquesta relació tan profunda entre la vida divina i la vida humana? Perquè, en efecte, la vida m’ha estat donada com un mirall i com un do. La vida humana no és més que el mirall de l’esplendor de la vida divina.  

»Quan sant Joan diu que hem de caminar en la veritat, fa que ens preguntem què és la veritat. La veritat consisteix a fundar l’existència en l’amor i això és la vida trinitària reflectida en el prisma que és tot home que, en l’acte de fondre’s amb ella, està expressant, ell mateix, allò que és la Trinitat. Com està escrit en el llibre de la Saviesa: En la grandesa i en la bellesa de les coses creades contemplem proporcionalment la del seu autor».

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET