EDITORIAL 
Abusos de poder i de consciència
Redacció 20/11/2018

El Primer Pla d’aquest número de Catalunya Cristiana presenta el tema dolorosament actual dels abusos a menors. Oferim eines de reflexió i prevenció a partir d’una entrevista a Mons. Luis Manuel Alí, membre de la Comissió Pontifícia per la Protecció de Menors (creada el 2014) i d’un article a fons del Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Sant Pacià.

Els abusos sexuals a menors són una de les categories més execrables dins l’àmplia tipologia dels abusos. Abusar és fer mal ús d’un recurs o tractar una persona de manera impròpia, incorrecta, improcedent, il·lícita o il·legal... L’abús de poder és una conducta basada en una relació jerarquitzada i desigual. Aquesta consideració amplia notablement el ventall dels abusos. Mons. Alí recorda que el papa Francesc a la seva carta al Poble de Déu del 20 d’agost passat exposava una tríada per la qual molts menors han patit vexacions: «Abús sexual, de poder i de consciència comesos per un notable nombre de clergues i de persones consagrades.» A aquests caldria afegir-hi encara l’abús religiós, que fa que una persona s’aprofiti del seu estatus clerical o religiós i pugui arribar a usar la religió com a mitjà de justificació de perversió i de crim. Vet aquí una crida peremptòria a un examen de consciència a tota la comunitat eclesial començant pels llocs de major responsabilitat. Els abusos de poder i consciència sovint són molt més subtils i estesos que els mateixos abusos sexuals. És una mal entesa autoritat que poden exercir els pares envers els seus fills, els germans grans amb els petits, els professors amb els alumnes...

Davant de 74 nous bisbes provinents de 34 països que van participar al Seminari promogut per la Congregació per a l’Evangelització dels Pobles, Francesc recomanava: «Fugiu del clericalisme, un mode anòmal d’entendre l’autoritat en l’Església, molt comú en nombroses comunitats on s’han verificat comportaments d’abús de poder, de consciència i sexual.» I afegia que el clericalisme corromp la comunió en la mesura que genera una escissió en el cos eclesial que fomenta i ajuda a perpetuar molts dels mals que avui denunciem. Però Francesc no es queda en la denúncia: ha convocat tots els presidents de les conferències episcopals del món a una cimera extraordinària que busqui prevenir els abusos sexuals per part del clergat. Se celebrarà del 21 al 24 de febrer de l’any vinent.

 

Fe d’errades
En el número 2.042 de Catalunya Cristiana publicàvem la notícia dels 50 anys de Missa Dominical. Hi fèiem constar que la revista «arriba a unes 150 persones», quan en realitat arriba a unes 150.000.
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET