Conchi Revuelto impartint un taller als coordinadors de pastoral de les obres educatives de La Salle Catalunya.
EDITORIAL 
Els laics, un relleu natural
Redacció 02/04/2019

És quasi un tòpic afirmar que cada vegada més les responsabilitats pastorals estaran en mans dels laics, però ja és una realitat: al Primer Pla d’aquest número, presentem testimonis de seglars que participen del carisma de diverses congregacions religioses, que en comparteixen la missió, que exerceixen la responsabilitat de les seves obres i que, a poc a poc, van essent el seu relleu natural al capdavant d’apostolats que fins ara eren reservats a persones consagrades. El P. Màxim Muñoz, fins fa poc president de la Unió de Religiosos de Catalunya, afirma que aquests laics «troben en els carismes religiosos una forma concreta de viure la fe».

Els religiosos, en cert sentit, són l’avançada de l’Església, caldria, doncs, preguntar-nos si a les diòcesis catalanes es viu un fenomen paral·lel. Observem-ho: a la majoria de les parròquies la participació dels laics ha anat creixent: des de fa anys són presents en les preparacions dels sagraments, en la catequesi, a Càritas, als despatxos parroquials, als consells pastorals... els seus rectors els deleguen diversos ministeris. El seu ajut, sovint, és imprescindible. El bisbe pot encomanar també una participació en l’exercici de la cura pastoral d’una parròquia a una persona que no tingui el caràcter sacerdotal o a una comunitat (cf. CDC, 517:2). Avui ja hi ha seglars, homes i dones per a la cura pastoral de parròquies i centres de culte arreu de Catalunya. En els darrers anys hem vist com els bisbes han confiat a dones responsabilitats curials de cancelleres i delegades episcopals. Cert que no sempre hi ha unanimitat interna en aquesta sinodalitat (caminar plegats, treballar en equip): els canvis a l’Església són lents i les inèrcies arrelades. Però un cop d’ull a les comunitats cristianes de bona part d’Europa i d’altres indrets del món ens ha de fer reflexionar i millorar aquesta generosa cooperació: molts laics ja es formen en els instituts superiors de ciències religioses, però aquesta formació s’ha d’intensificar i estendre més. La gran majoria de seglars són voluntaris, però el voluntariat s’ha de saber acompanyar i s’ha d’equilibrar amb professionals retribuïts. Així s’enforteix la missió de l’Església.

Un bisbe d’una diòcesi catalana, al començament del seu pontificat, anuncià a un grup de preveres: «S’acaba l’esquema d’un rector/una parròquia: el futur seran unitats pastorals formades per laics, preveres, religiosos treballant plegats.» Un bon desig que no hauria de quedar en paraules.
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET