EDITORIAL 
Per una Església en escolta
Redacció 19/11/2019

El Congrés Internacional sobre «L’aportació del papa Francesc a la teologia i a la pastoral de l’Església» (Barcelona, Ateneu Sant Pacià, 12-14 de novembre) ha estat una experiència eclesial molt enriquidora. Hi han participat dones i homes, cardenals, arquebisbes i bisbes, preveres i religiosos, professors i alumnes de l’Ateneu i públic en general. Els quinze ponents —de diferents continents— s’han atansat a la figura del Bisbe de Roma des de diversos angles: evangèlic, teològic, eclesial, de pietat popular, comunicatiu, des de l’ecologia, la solidaritat, la cultura de la pau, el diàleg ecumènic i interreligiós... La sola possibilitat d’establir diàlegs dins i fora de l’Aula Magna del Seminari i compartir àpats amb els ponents i congressistes, ja ha estat fecunda i sinodal. A les ponències s’ha fet èmfasi en el segon postconcili que estem vivint i en la revitalització teològica i pastoral que aquest Pontífex, vingut de l’Amèrica Llatina, ha propiciat. S’ha anat dibuixant una Església que no és tant «l’Església de Francesc» com «l’Església de Jesucrist», al segle XXI.

El papa Francesc aporta una teologia en diàleg amb la vida, on el Poble de Déu hi té un lloc central. I on la teologia és indissociable de la pastoral. Francesc parteix de l’anomenada teologia del poble, que té els pobres com a primer proïsme, com a mestres i com a lloc teològic. Al principi del seu pontificat Francesc digué que havia pogut llegir un llibre del cardenal Walter Kasper (participant a l’encontre), que li havia fet molt de bé, on afirmava que la misericòrdia canvia el món i el fa menys fred i més just. El cardenal Ladaria va parlar d’una Església com a poble de pobles, en la qual tots som deixebles missioners. Va recordar que més que la paraula «Concili» el Vaticà II es va autodefinir com a «Sínode» que significa «caminar junts». Va afirmar que en un poble hom pot viure aïlladament i que, per això, a més cal estar en comunió que vol dir viure en relació. L’Església sinodal que Francesc proposa és l’Església de l’escolta on tothom té alguna cosa a aprendre i on tots hem d’escoltar l’Esperit Sant.

En la dinàmica del Congrés hi ha hagut una novetat —també amb esperit sinodal— que ha partit de la Càtedra de Teologia Pastoral Josep Pont i Gol, dirigida per mossèn Dani Palau: que els ponents durant els mateixos dies, als vespres, hagin pogut compartir les seves aportacions amb un públic més extens, a parròquies i comunitats.
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET