VATICÀ Foto: Moisés Becerra, l.c.
Abolit el secret pontifici per als casos de violència sexual i abús de menors
El Papa posa a disposició de les autoritats civils els testimonis dels judicis canònics
AICA 18/12/2019

Mitjançant dos documents el papa Francesc ha decidit l’abolició del secret pontifici en casos de violència sexual i abusos de menors comesos per clergues, i també ha canviat la llei sobre el delicte de pornografia infantil. D’aquesta manera passa a formar part dels casos de delicta graviora (els delictes més greus), la possessió i difusió d’imatges pornogràfiques que involucrin menors de fins a 18 anys.

El primer document és un rescripte signat pel secretari d’Estat, el cardenal Pietro Parolin, que informa que el 4 de desembre el Papa va disposar abolir el secret pontifici sobre les denúncies, els processos i les decisions relatives als delictes esmentats en el primer article del motu proprio Vos estis lux mundi.

Aquests delictes es refereixen als casos de violència i d’actes sexuals comesos sota amenaça o abús d’autoritat, casos d’abús de menors i de persones vulnerables, casos de pornografia infantil, casos de no denúncia i encobriment dels abusadors per part dels bisbes i superiors generals dels instituts religiosos.

La nova instrucció especifica que “la informació es tractarà de manera que es garanteixi la seva seguretat, integritat i confidencialitat” establertes pel Codi de Dret Canònic per protegir “la bona reputació, la imatge i la privacitat” de les persones implicades.

Aquest “secret d’ofici”, però, tal com es llegeix al document, “no obsta per al compliment de les obligacions establertes a cada lloc per la legislació estatal”, incloses les obligacions de denúncia, “així com donar curs a les resolucions executives de les autoritats judicials civils”.  A més, a qui fa la denúncia, a les víctimes i als testimonis “no se’ls pot imposar cap vincle de silenci” sobre els fets.

Amb el segon rescripte, signat pel cardenal Parolin i el prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Ladaria, es van donar a conèixer les modificacions del motu propio Sacramentorum sanctitatis tutela.

D’aquesta manera, s’estableix que es consideri com un dels delictes més greus reservats per al judici de la Congregació de la Doctrina de la Fe “l’adquisició o possessió o divulgació, amb una finalitat libidinosa, d’imatges pornogràfiques de menors de 18 anys per part d’un clergue, de qualsevol manera i per qualsevol mitjà”. Fins ara, aquest límit es fixava en els 14 anys.

També es permet que en els casos relatius a aquests delictes més greus, el paper “d’advocat i procurador” pugui ser desenvolupat per fidels laics amb un doctorat en Dret Canònic i no només per sacerdots.


  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET