ESGLÉSIA CATALUNYA 
Gran èxit de participació al Sínode Diocesà del Bisbat de Vic
Des de l'1 d'octubre més de 1.000 persones i 120 grups sinodals ja s'han inscrit per celebrar l'anomenat "Sínode per l'esperança"
MMCC Bisbat Vic 10/02/2020

Des del dia 1 d’octubre, data en què va obrir-se el període d’inscripcions, més de 1.000 persones s’han inscrit al Sínode Diocesà –anomenat “Sínode per l’esperança”– convocat pel bisbe de Vic, Romà Casanova i Casanova. Fins ara, es comptabilitzen més de 120 grups sinodals arreu de la diòcesi, que, en actitud d’escolta, discerniment, responsabilitat i comunió, elaboraran les seves propostes per a afrontar els nous reptes pastorals de l’Església i per a reflexionar sobre la seva missió i el que Déu vol per a la diòcesi de Vic.

Els grups sinodals inscrits estan formats per persones batejades (laics, mossens i religiosos), majors de 16 anys, i compten amb entre 5 i 15 membres cadascun. Tenen un coordinador, encarregat de guiar el grup i fer de nexe entre els seus participants i la Comissió del Sínode.
Segons Mn. Jaume Casamitjana, vicari episcopal per a l'Evangelització del Bisbat de Vic, delegat de Joves i membre de la Comissió del Sínode: “Amb el Sínode, tenim una oportunitat única de renovació de les comunitats cristianes, i l’hem agafat amb molta empenta; hi ha hagut una molt bona resposta i massiva, estem molt contents i esperançats”, afirma.

 
Reunions quinzenals per a tractar temes d’implicació local
Durant aquest any i fins el mes de febrer de l'any vinent, els grups sinodals es reuniran, preferentment, cada 15 dies i, amb l’ajuda d’uns materials elaborats per la Comissió del Sínode, pregaran, s'escoltaran i elaboraran les seves propostes.

Si bé no hi ha un guió prefixat dels temes i qüestions concretes a tractar, donat que és un Sínode Diocesà, es tractaran temes d’implicació local –que afecten directament a la diòcesi– i no d’àmbit supradiocesà. Les aportacions dels grups es faran seguint un itinerari –anomenat “camí d’Emaús”, en un paral·lelisme amb el que van viure els deixebles de Jesús quan aquest va ressuscitar–, en el qual s’analitzaran de manera conjunta les noves necessitats de les persones de la nostra societat, la novetat que hi pot aportar Jesús, el servei de l’Església diocesana avui i la seva missió en la nova època.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET