ESGLÉSIA MÓN Foto: Exe
Creix el nombre de catòlics al món: 1.329 milions
Disminueixen els preveres, religiosos i seminaristes
AICA 27/03/2020

Segons les noves dades de l’Oficina Central d’Estadístiques de l’Església, actualitzades fins al 2018, el nombre de batejats creix i el de bisbes augmenta; no obstant això, disminueixen els sacerdots, els religiosos, les religioses i els seminaristes.
 
Del 2013 al 2018 es registra, al món, un augment de prop del 6% en els catòlics, que passen de gairebé 1.254 milions a 1.329, amb un increment de 75 milions de persones.

En el mateix període ha crescut el nombre de bisbes amb un augment de més del 3,9% i passen de 5.173 a 5.377. L’increment més pronunciat es dona a Oceania. La segueixen Amèrica, Àsia, Europa i Àfrica. 

Disminueix, en canvi, el nombre de sacerdots, que cau un 0,3%. Del 2013 al 2014 el nombre va augmentar en 1.400 per després caure entre 2016 i 2018. Com a tendència contrària, han crescut les vocacions a Àfrica i Àsia, en un 14,3% i un 11% respectivament.

A Amèrica, el nombre de preveres es manté, amb prop de 123.000. La situació a Europa i Oceania és diferent, on el nombre va caure més d’un 7% i poc més de l’1% respectivament.

Pel que fa a la distribució de sacerdots entre continents, el 2018 s’ha caracteritzat per una forta prevalença de sacerdots europeus (41,3%), que superen en un 40% el clergat americà; el clergat asiàtic constitueix el 16,5%; l’africà, el 11,5%, i el d’Oceania, l'1,1%. En el quinquenni creix la incidència del clergat asiàtic (de 14,8% a 16,5%) com la del clergat africà (que passa del 10,1% a l’11,5%).
El clergat europeu cau notablement i passa del 44,3% al 41,3%. La mateixa situació travessa el clergat americà.

També cau el  nombre de seminaristes. De 118.251 el 2013 es va passar a 115.880 el 2018, amb una disminució del 2%. Excepte Àfrica, el descens afecta tots els continents. El major descens es registra a Europa i Amèrica. Creix fortament, en canvi, el nombre de diaques permanents, que augmenta un 10% i passen de 43.195 el 2013 a 47.504 el 2018.

Continua el descens de religiosos professos que no són sacerdots i se situen per sota dels 51.000. La tendència decreixent és comuna a diferents continents, excepte Àfrica i Àsia.

Pel que fa a les religioses professes s’observa una dinàmica amb una marcada disminució. El nombre total ha passat de gairebé 694.000 el 2013 a menys de 642.000 cinc anys després. El descens afecta Europa, Oceania i Amèrica, mentre que s’incrementen les religioses a Àfrica i Àsia.


  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET