Celebració de Diumenge de Rams a la catedral de Barcelona l'any passat
UN NOU LLINDAR Foto: Agustí Codinach
La pandèmia econòmica provoca noves pobreses
Mons. Sebastià Taltavull 15/04/2020

«El cristià que dona un tros de pa al qui passa fam realitza una obra de misericòrdia; però el qui la fa innecessària, i suprimeix les causes que donen origen a la injustícia, lluita de manera molt més eficaç pel triomf pasqual.» Són paraules de sant Agustí. La Pasqua de Jesús, superació definitiva de les pobreses i de la injustícia més radical, ens fa adonar que la fe cristiana no pot ser mai el descans fictici dels qui viuen tranquils sense amor. Tot al contrari: la fe cristiana ha de ser el fonament i el motor de la nostra entrega generosa als altres. La fe no és opi, ni narcòtic, ni una tarja per a ben morir, sinó estímul i forca per fer de la nostra terra una terra de germans, mentre peregrinem cap a la meta definitiva.

 

Pasqua significa «pas», canvi qualitatiu d’una situació de precarietat a una altra de plenitud. Ens anima molt escoltar que «cada fill de Déu és un vencedor del món», quan sabem que hem nascut d’Ell. Amb Crist ressuscitat és possible néixer a la confiança d’una nova primavera per a l’Església i per a la societat, i dir-ho precisament en un moment en el qual el futur es presenta amb tanta imprecisió degut a la pandèmia que encara s’està patint directament o en les seves conseqüències. A la pandèmia sanitària s’hi ajunta la pandèmia econòmica, la qual ens està exigint una nova visió de tot, coses i persones, treballades des de cada petit gest, ja que «cada gest compta» com ens està demanant l’Església a través de Càritas.

 

Aquest és un compromís seriós per a nosaltres, que hem rebut un encàrrec molt clar de Jesús en relació amb els pobres i les situacions de pobresa. Entre nosaltres, estem parlant, tanmateix de «noves pobreses» que, tal com es preveu en aquests moments de nova crisi econòmica, haurem d’afrontar amb coratge i amb l’adquisició de noves actituds solidàries que ens facin caminar vers unes mesures de més austeritat, que ja demanen per elles mateixes noves formes de compartir. Tot i que no va ser un èxit total en aquells inicis de l’Església degut a la manca de despreniment per part d’alguns, no podem deixar de tenir la primera comunitat cristiana com a referent indiscutible.

 

El que és important en aquests moments és la incorporació de valors ètics al progrés i al benestar de les societats modernes. És un fet que la pandèmia ha paralitzat un estil de vida accelerat i poc contemplatiu, per això hem de superar la mala consciència de la propietat estricta basada en un individualisme que no porta enlloc, i pensar que estem en el món senzillament per ser bons administradors que treballen sempre per unes relacions justes i a favor de la igualtat entre les persones i del bé comú.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca


  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET