UN NOU LLINDAR 
Missioners per vocació
Mons. Sebastià Taltavull 13/10/2020

L’anunci de l’Evangeli té una dimensió global i es projecta sobre totes les nacions, sobre tots els pobles. Som convidats a dir-ho així amb les paraules del salmista: «Conteu a les nacions la seva glòria, conteu a tots els pobles els seus prodigis.» Podem fer-ho perquè nosaltres ja hem estat agraciats amb el contingut d’aquest anunci i n’estem contents de proclamar-ho als quatre vents, sense por i amb la ferma convicció que l’encàrrec de Jesús «aneu i prediqueu..., jo soc amb vosaltres cada dia fins a la fi del món» té més que mai la seva vigència i ens mereix tota la seva confiança.

D’aquesta globalitat de l’anunci que es projecta a tota la humanitat tenim l’exemple més recent amb el papa Francesc, el qual acaba de fer-nos el regal de la seva tercera encíclica Fratelli tutti, plena de la radicalitat social i ètica que neix de l’Evangeli, atenta al moment de malaltia pandèmica que el món pateix sense diferències de nivells econòmics, socials, ètnics o religiosos. El Papa, en aquests moments Francesc, considerat l’únic referent ètic universal, dona autèntica actualitat a l’Evangeli per respondre als reptes de més actualitat. No hi ha res de la vida humana en totes les seves vessants que sigui estrany al missatge que Jesús ha dirigit i segueix dirigint a la humanitat. Moment oportú, aquest, perquè la veu del papa Francesc sigui ocasió de reflexió i pràctica per a la comunitat cristiana, per als cristians immersos en la realitat secular i per a tants homes i dones que, tot i no compartir unes mateixes creences, la seva bona voluntat els mou a incloure idèntics valors d’arrel evangèlica. Som convidats a endinsar-nos-hi i fer-ne difusió.

Tot seguidor de Jesús és «missioner per vocació». L’encíclica papal Fratelli tutti inspirada en sant Francesc d’Assís, manifesta aquesta vocació i es dirigeix a tothom. El que fa —com diu a l’inici— és «proposar una forma de vida amb sabor evangèlic», on declara «feliç a qui estima l’altre, tant al seu germà quan està lluny com quan està a prop d’ell». No podem callar de cap manera allò que ressona en el nostre cor com a Bona Notícia; callar-ho significaria que la fe per a nosaltres no té sentit ni viu la seva dimensió missionera. Que bé si l’ànim que ens infon el testimoni del papa Francesc amb la seva paraula i els seus constants gestos, ens porta a conèixer tot el contingut d’aquesta nova encíclica que vol activar la nostra caritat política i social com a veritable conversió a Jesús i a l’Evangeli.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca


  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET