Ràdio Estel
EDITORIAL 
L'Evangeli de la família
Redacció 16/08/2018

L’Evangeli de la família

L’alta participació a la Trobada Mundial de les Famílies, que comença dimarts a Dublín, és un signe esperançador de l’interès que la temàtica familiar (tan àmplia, amb tantes modalitats i amb tantes ressonàncies per a tothom) suscita en parròquies, moviments i comunitats. El lema, «L’Evangeli de la Família: alegria per al món», parteix d’una doble pregunta del papa Francesc: «L’Evangeli conti- nua essent alegria per al món? La família continua essent una Bona Notícia per al món d’avui?» I ell ma- teix respon: «Sí! La família encara avui és una Bona Notícia (és a dir, un Evangeli).» I amb una mirada realista i amb un llenguatge pro- per, el Bisbe de Roma recorda la comuna experiència de fragilitat i debilitat que experimentem quotidianament i la necessitat d’una actitud humil que, en el si de les famílies, ens impulsi a reeducar-nos, a acompanyar, a discernir i a ajudar els altres.

A l’exhortació Amoris laetitia

—Un document molt valorat pel recentment desaparegut Dr. Manel Claret, teòleg i delegat episcopal de la família a Barcelona— es donen pistes importants en què s’explica aquest Evangeli de la família: «És alegria que omple el cor i la vida sencera, perquè en Crist som alliberats del pecat, de la tristor, del buit interior i de l’aïllament» (200); «respon a les expectatives més pregones de la persona humana: la seva dignitat i la realització plena en la reciprocitat, en la comunió i en la fecunditat» (201) i alimenta també aquelles llavors «que encara esperen madurar i ha de fer-se càrrec dels arbres que han perdut vitalitat i que necessiten que no se’ls descuidi» (76). «No es tracta solament de presentar una normativa, sinó de proposar valors» (201). El qualificatiu conciliar de família com a «església domèstica» (LG, 11) pren ara un nou relleu: d’una banda, els pares han de ser per als seus fills els primers predicadors de la fe mitjançant la paraula i l’exemple, i han de fomentar la vocació pròpia de cadascú, però és també tota l’Església que s’ha d’emmirallar en les virtuts i els valors de la família: respecte, fidelitat, diàleg, sol·licitud pels petits, per la gent gran, pels dèbils, capacitat de perdó i de reconciliació, harmonització de la feina i la festa... Preguem, doncs, pels fruits d’aquesta transcendental trobada mundial.
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET