Ràdio Estel
EDITORIAL 
Abnegació i adopció
Redacció 21/08/2018

En aquest número de Catalunya Cristiana ens ocupem d’un tema poc divulgat que toca el cor i que posa en relleu l’abnegació de molts pares i de moltes mares d’avui: l’adopció de nens i nenes amb necessitats especials. Més d’una vegada hem sentit dir: «Ja tenien fills biològics i n’han adoptat un altre que té tal discapacitat...» I ens ha fet pensar i ens ha provocat admiració. Quan un gest és especialment generós ja no diem «és bo», sinó «és bonic».

L’escriptor Josep Maria Espinàs, en el seu divulgat llibre El teu nom és Olga, que va ajudar molt en el tracte envers aquests infants, escrivia a la seva estimada filla amb síndrome de Down unes reflexions plenament vigents: «Tu no ho saps, però cada vegada que t’acostes i dius “soc jo” no tan sols et poses exactament en el teu lloc sinó que fas que jo reconegui el meu —soc el teu tu—, i encara més: poses en el seu lloc totes les coses d’aquest món.» I també: «Ets molt limita- da, diuen, i és cert. Però al mateix temps ets una font inesgotable de suggeriments. Tu, estimada Olga, has eixamplat el meu horitzó interior, i has fet que hi càpiguen alguns —no tants com voldria— actes gratuïts, que són els que no afeixuguen mai amb el ressentiment ni angoixen per la rendibilitat.»

Cal no oblidar que el principi de paternitat/maternitat responsable s’estén també als nens i nenes adoptats i demana unes condicions precises per poder exercir-la: entre aquestes famílies d’adopció abunden els pares i mares professionals del camp educatiu, del treball social, amb experiència pròxima en casos similars de necessitats especials, famílies que ja han criat els fills biològics i es plantegen un segon període de paternitat/maternitat. Aquesta és una variant menys coneguda de les adopcions nacionals i internacionals que prioritza el dret de l’infant, siguin quines siguin les seves característiques, a créixer i a desenvolupar-se en una família. Un tema de fons que també ha estat tractat a la Trobada Mundial de les Famílies a Dublín i que s’hauria de considerar en el projecte de vida dels matrimonis.
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET