Ràdio Estel
EDITORIAL 
Dignificar la feina avui
Redacció 23/04/2019

En l’esguard del Primer de Maig, festa de Sant Josep Obrer i Dia Internacional dels Treballadors, es pot constatar que l’Església —a molts nivells— continua atenta al canviant món laboral i a la llum de l’Evangeli, del pensament social que se’n deriva i dels reptes de les noves tecnologies, avisa sobre els riscos i alhora ofereix pistes aclaridores. Així la Comissió d’Afers Socials de la COMECE (Comissió de les Conferències Episcopals de la Unió Europea) en un document recent, alerta davant la proliferació de noves formes desregulades i més flexibles de treball —«els joves s’han de fer càrrec de la seva pròpia seguretat social, protecció sanitària i personal»— i de la intensificació de la vida de treball amb l’extensió i ús de les noves tecnologies —«s’està reduint l’espai per a la vida en família i en la societat. Els períodes compartits de descans, lliures de producció i consum, en els quals la societat pot assossegar-se, estan sota amenaça a molts països membres de la UE».

Basant-se en aquesta anàlisi, proposa configurar les actuals tendències vers un món del treball decent, sostenible, participatiu i inclusiu per a tots:

—Serà decent si promou unes condicions laborals dignes, incloent uns ingressos dignes orientats a la família i un espai suficient per a la vida en família i societat.

—Serà sostenible si ofereix les condicions per a una vida fructífera i estable per a les generacions presents i futures, tenint en compte la dimensió ecològica de la feina.

—Serà participatiu si els treballadors i els empresaris són capaços de configurar junts a tots els nivells les condicions d’ocupació per mitjà del diàleg social i cooperar en forma tripartida amb l’Estat en la formulació de polítiques que afecten el treball.

—Serà inclusiu si està centrat sobretot en l’objectiu principal de la plena ocupació i capacita cada membre a prendre part en la societat i a convertir-se en un actor lliure per l’autèntic desenvolupament de la societat.

Una visió així s’hauria de construir sobre una nova economia al servei del desenvolupament integral del món del treball. El Dr. Josep Maria Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull, doctor en Enginyeria Electrònica i catedràtic d’Informàtica, afirma que tot i que estem davant d’un episodi de «revolució», la tecnologia no substitueix ni la interioritat ni l’espiritualitat. Malgrat que la velocitat de la vida occidental les dificulta optar pel conreu de la vida interior, és una decisió personal, de prioritats.
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET