Ràdio Estel
EDITORIAL 
Comunitats estrangeres, models pastorals
Redacció 09/07/2019

El Primer Pla d’aquest número de Catalunya Cristiana el dediquem a una qüestió pastoral de gran actualitat: com atendre i donar respostes a les comunitats cristianes estrangeres a Catalunya? Hi ha una diversitat de fórmules que van des de la pastoral pròpia a la integració diocesana.

Un model és de les parròquies personals estrangeres (l’alemanya, la ucraïnesa i la filipina...). Des del punt de vista jurídic, tenen rang institucional de parròquia però no atenen un territori concret, sinó una població. En una societat on la mobilitat és tan alta, aquest model es podria potser exportar a d’altres col·lectius.

Un altre model és el de la comunitat pluricèntrica, com la italiana, que no té una església fixa, sinó que desenvolupa les seves activitats en diferents parròquies.

També hi ha el model de grups humans com els sud-americans que es troben amb major o menor assiduïtat en alguna parròquia, amb motiu de les festivitats pròpies, però que no tenen entitat de comunitat.

I també hi ha els fidels compromesos o ocasionals a les nostres parròquies procedents d’altres països, ètnies i cultures: infants de catequesi, catecúmens, confirmands, provenen sovint d’altres països, particularment de Llatinoamèrica. Alguns són ja de segona i tercera generació. La seva presència entre nosaltres és un repte (hi ha un salt cultural que no es pot obviar) però també un enriquiment (autenticitat, noves formes de viure la fe i el compromís...). Aquesta pluralitat també és constatable en el clergat: preveres que venen a formar-se (prioritàriament en litúrgia) i col·laboren en parròquies, d’altres, també estrangers, que es queden.

La varietat suposa una oportunitat de renovació per a la pastoral ordinària de les esglésies diocesanes. El père Quaranta, rector de la parròquia francesa a Barcelona, explica que «l’Església estrangera i l’Església local compartim una dinàmica comuna de més obertura i encontre amb l’altre». En el fons és una experiència de més universalitat i, en definitiva, de més catolicitat.
  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET