Ràdio Estel
Processó
VATICÀ 
El Vaticà proposa traslladar a setembre les processons de Setmana Santa
Noves indicacions als bisbes per celebrar el Tridu Pasqual
Redacció 21/03/2020

La Congregació del Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha publicat el decret En temps de Covid-19 amb motiu dels “difícils temps que vivim” i tenint en compte “l’impediment per celebrar la litúrgia comunitàriament a l’església segons ho indiquen els bisbes”.

Per això, planteja que “les expressions de pietat popular i les processons que enriqueixen els dies de la Setmana Santa i del Tridu Pasqual, segons el judici del bisbe diocesà, podran ser traslladades a altres dies convenients, per exemple, el 14 i 15 de
setembre”.

El document ofereix indicacions generals i suggeriments als prelats i explica que la Pasqua, “cor de l’any litúrgic”, “no pot ser traslladada”. Sobre la Missa crismal, comenta que cada bisbe “té la facultat de traslladar-la a un dia posterior” i destaca que
als llocs on l’autoritat civil i eclesial han establert restriccions cal seguir una sèrie d’instruccions.

Els prelats donaran indicacions perquè a la catedral i a les esglésies parroquials, fins i tot sense la participació presencial dels fidels, el bisbe i els sacerdots celebrin el Tridu Pasqual. Els fidels tindran informació sobre l’hora de les celebracions perquè s’hi puguin unir des de casa des dels “mitjans de comunicació de forma telemàtica, no gravada”.

Dijous Sant els sacerdots poden celebrar la Missa de la Cena del Senyor. Per això es concedeix excepcionalment als sacerdots “la facultat de celebrar la Missa sense el poble”. El lavatori dels peu i la processó final del Santíssim se suprimeixen i aquest últim es reserva al sagrari.

Divendres Sant, el bisbe i/o rector celebrarà la Passió del Senyor. En la pregària universal el bisbe diocesà farà una “intenció especial pels malalts, els morts, els qui han patit alguna pèrdua”.

Pel que fa a la Vetlla Pasqual, només se celebrarà a les esglésies catedrals i parroquials, “en la mesura de la possibilitat real establerta per aquells a qui correspon”. En l’inici de la Vetlla, s’omet el foc, s’encén el ciri i, sense la processó, es fa el pregó pasqual. Tot seguit, es fa la litúrgia de la Paraula i la litúrgia baptismal, en què es renoven les promeses baptismals. Després, se celebra la litúrgia de l’eucaristia.

La nota també destaca que “qui no es pugui unir a la Vetlla Pasqual celebrada a l’església resi l’Ofici de Lectura indicat per al Diumenge de Pasqua”. En el cas dels monestirs, seminaris i comunitats religioses, que “decideixi el bisbe diocesà”.


  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET