Ràdio Estel
Francesc regularitza i institucionalitza la participació de les dones en els ministeris laïcals de l'altar: lectorat i acolitat
PAPA FRANCESC 
El Papa fa oficial l'accés de les dones al lectorat i l'acolitat
En un motu proprio, 'Spiritus Domini', Francesc estableix que les laiques batejades podran rebre institucionalment aquests ministeris
@IgnasiMiranda 11/01/2021

El Papa ha establert, amb un motu proprio fet públic aquest dilluns i titulat ‘Spiritus Domini’, que els ministeris de lector i acòlit estiguin també oberts a les dones de forma estable i institucionalitzada, amb un mandat especial. Les dones que llegeixen la Paraula de Déu durant les celebracions litúrgiques o que realitzen un servei a l'altar, com a ministres o com a dispensadores de l'Eucaristia, no són certament una novetat, perquè ja són de fet una pràctica autoritzada pels bisbes en moltes comunitats del món. De tota manera, fins ara, tot això s’estava fent sense un mandat institucional real i adequat, perquè encara regia el que havia establert Sant Pau VI el 1972, quan va abolir els anomenats “ordes menors” i havia decidit mantenir l'accés a aquests ministeris reservats als homes només perquè els considerava preparatoris per a un eventual accés al Ministeri ordenat (diaconat i presbiterat). Ara Francesc, també arran del discerniment que va sorgir dels últims sínodes de bisbes, ha volgut fer oficial i explícita, en forma de document, aquesta presència femenina a l'altar.

El motu proprio "Spiritus Domini" modifica el primer paràgraf del cànon 230 de el Codi de Dret Canònic. El pontífex estableix, per tant, que les dones poden accedir a aquests ministeris, atribuïts també mitjançant un acte litúrgic que les institucionalitza. El Sant Pare especifica que va voler acceptar les recomanacions sorgides de diverses assemblees sinodals. En el motu proprio, explica que "s'ha aconseguit els últims anys un desenvolupament doctrinal que ha posat en relleu com certs ministeris instituïts per l'Església tenen com a fonament la condició comuna dels batejats i el sacerdoci real rebut en el sagrament del baptisme". Per tant, el Papa invita tots els creients a reconèixer que aquests són ministeris laics "essencialment diferents del ministeri ordenat rebut en el sagrament de l'Orde". La nova formulació del cànon diu concretament que "els laics, d'una edat i uns dons determinats per decret de la Conferència Episcopal pròpia, podran ser instituïts permanentment, mitjançant el ritu litúrgic establert, en els ministeris de lectors i acòlits". Per tant, se suprimeix l'especificació "del sexe masculí", que es mantenia present en el text de el Codi fins a la modificació d'aquest mateix dilluns.


  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET