Ràdio Estel


Missió i Vocació

Dia d'emissió: Dilluns
Horari: de 17.30h a 18h
Tipus de programa: Divulgatiu

Descripció: Missió i vocació és un programa què profunditza sobre la raó de ser de les empreses i de les persones en el seu entorn.

Les persones no només busquen una feina o una remuneració. Més enllà del benefici econòmic, necessiten sentir que formen part d'alguna cosa més gran, deixar petjada en aquest món fent una contribució positiva al mateix.

A Missió i vocació parlem de rsc, sostenibilitat, lideratge, persones, canvi cultural o transformació digital, sempre centrant-nos en l'impacte de les persones i organitzacions a la societat.

Direcció: David Medrano
Redacció:
Presentació: David Medrano

Email: oients@radioestel.cat
Web:

Facebook:
Twitter:20180221-23_00PAGINESQUEMHANCORPRES.MP3

PROGRAMA 23

Això se sent intensament o no se sent. Es poden tenir principis, i llavors només és una broma estètica de la qual hom s’aprofita. Però si no es tenen principis o potser s’han diluït una mica, com era el cas d’Homo quan viatjava, pot passar que aquests fenòmens vitals prenguin possessió d’allò que ha quedat sense propietari. Tanmateix no li donaven cap jo nou que hagués esdevingut cobejós de benaurança i que alhora toqués de peus a terra, sinó que simplement s’establien sense gens de coherència en indrets bells, a les clivelles per on el seu cos respirava. Homo sentia una cosa estranya, sentia que es moriria aviat, però no sabia com ni quan. La seva vella vida s’havia tornat fràgil; era com una papallona que a mesura que s’acosta la tardor va esdevenint més i més feble.

De vegades en parlava amb Grígia; ella tenia una manera molt particular d’assabentar-se’n: amb tant de respecte com si es tractés d’una cosa que li havien confiat, i sense gens d’egoisme. Semblava trobar normal que darrera les seves muntanyes hi hagués persones que ell estimés més que no a ella, que ell estimava amb tota l’ànima. I ell sentia que aquest amor no s’esllanguia, sinó que s’enfortia i es renovava; no empal·lidia pas, però com més intensament s’acoloria, ell perdia la capacitat de decidir res o d’entrebancar-se amb coses de la realitat. Es mirés com es mirés, freturava de pes i estava lliure de qualsevol de les banalitats d’aquest món; era l’amor que només coneix aquell qui ha d’acabar la seva vida i esperar la mort; encara que abans hagués estat tan sà, li va recórrer el cos un enardiment com el d’alguns paralítics que un bon dia llencen les crosses i es posen a caminar.

FRASES QUE HE COMENTAT DURANT EL PROGRAMA:

1. PERÒ SI NO ES TENEN PRINCIPIS O POTSER S’HAN DILUÏT UNA MICA, COM ERA EL CAS D’HOMO QUAN VIATJAVA, POT PASSAR QUE AQUESTS FENÒMENS VITALS PRENGUIN POSSESSIÓ D’ALLÒ QUE HA QUEDAT SENSE PROPIETARI.

2. SINÓ QUE SIMPLEMENT S’ESTABLIEN SENSE GENS DE COHERÈNCIA EN INDRETS BELLS, A LES CLIVELLES PER ON EL SEU COS RESPIRAVA.

3. SEMBLAVA TROBAR NORMAL QUE DARRERA LES SEVES MUNTANYES HI HAGUÉS PERSONES QUE ELL ESTIMÉS MÉS QUE NO A ELLA, QUE ELL ESTIMAVA AMB TOTA L’ÀNIMA.

4. ENCARA QUE ABANS HAGUÉS ESTAT TAN SÀ, LI VA RECÓRRER EL COS UN ENARDIMENT COM EL D’ALGUNS PARALÍTICS QUE UN BON DIA LLENCEN LES CROSSES I ES POSEN A CAMINAR.


MOSTRA/OCULTA PORTADAQUINES SÓN LES PÀGINES QUE A TU T’HAN CORPRÈS? Per mitjà d’aquest formulari pots fer-me arribar la teva proposta de pàgines que t’han corprès. El text que envïis ha de ser en català i ha de tenir un màxim de 3.000 caràcters. Cal que indiquis l’autor, el títol del llibre, el nom del traductor en cas que l’original no sigui català, l’editorial, l’any d’edició i també el número de les pàgines d’on has tret el text. D’entre tots els textos que m’arribin en triaré un cada mes per comentar en un dels programes. T’animes a enviar el teu text?
Nom
Email
Població
Comentari