En directe

Sense distància

Proves


Hora de WordPress (COMANDO CURRENT_TIME): 18:30:37
Hora del servidor (comando DATE): 18:30:37
Hora del servidor en Madrid (COMANDO DATE CON TIMEZONE MADRID): 16:30:37
Hora de WordPress (COMANDO CURRENT_TIME): 18:30:37
2
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 -
2
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 -
2