En directe

Fórmula Estel

EDITORIAL

L'Evangeli de la família

L’Evangelide la família L’altaparticipació a la Trobada Mundial de les Famílies, que comença dimarts aDublín, és un signe esperançador de l’interès que la temàtica familiar…

16 agost 2018

Redacció

Comparteix

L’Evangelide la família

L’altaparticipació a la Trobada Mundial de les Famílies, que comença dimarts aDublín, és un signe esperançador de l’interès que la temàtica familiar (tan àmplia,amb tantes modalitats i amb tantes ressonàncies per a tothom) suscita enparròquies, moviments i comunitats. El lema, «L’Evangeli de la Família: alegriaper al món», parteix d’una doble pregunta del papa Francesc: «L’Evangeli conti-nua essent alegria per al món? La família continua essent una Bona Notícia peral món d’avui?» I ell ma- teix respon: «Sí! La família encara avui és una BonaNotícia (és a dir, un Evangeli).» I amb una mirada realista i amb un llenguatgepro- per, el Bisbe de Roma recorda la comuna experiència de fragilitat idebilitat que experimentem quotidianament i la necessitat d’una actitud humilque, en el si de les famílies, ens impulsi a reeducar-nos, a acompanyar, adiscernir i a ajudar els altres.

Al’exhortació Amoris laetitia

—Undocument molt valorat pel recentment desaparegut Dr. Manel Claret, teòleg idelegat episcopal de la família a Barcelona— es donen pistes importants en quès’explica aquest Evangeli de la família: «És alegria que omple el cor i la vidasencera, perquè en Crist som alliberats del pecat, de la tristor, del buitinterior i de l’aïllament» (200); «respon a les expectatives més pregones de lapersona humana: la seva dignitat i la realització plena en la reciprocitat, enla comunió i en la fecunditat» (201) i alimenta també aquelles llavors «queencara esperen madurar i ha de fer-se càrrec dels arbres que han perdutvitalitat i que necessiten que no se’ls descuidi» (76). «No es tracta solamentde presentar una normativa, sinó de proposar valors» (201). El qualificatiuconciliar de família com a «església domèstica» (LG, 11) pren ara un nourelleu: d’una banda, els pares han de ser per als seus fills els primerspredicadors de la fe mitjançant la paraula i l’exemple, i han de fomentar lavocació pròpia de cadascú, però és també tota l’Església que s’ha d’emmirallaren les virtuts i els valors de la família: respecte, fidelitat, diàleg,sol·licitud pels petits, per la gent gran, pels dèbils, capacitat de perdó i dereconciliació, harmonització de la feina i la festa... Preguem, doncs, pelsfruits d’aquesta transcendental trobada mundial.

Més actualitat

ESGLÉSIA

ESGLÉSIA CATALUNYA

Sis nous diaques per a l'arxidiòcesi de Barcelona

Els sis seminaristes que seran ordenats diaques | FOTO: Arquebisbat de Barcelona

La basílica de la Sagrada Família acull aquest diumenge l'ordenació diaconal dels seminaristes Joan Piñol, Javier Casals, Guillem Lisicic, Santi Claret, David Lucena i Xavier Campmany

14 juny 2024

Redacció

AUDIOS

TELEVISIÓ

Celebrem els 20 anys de l'APM?

20 anys de l'APM

Manel Piñero, el mític 'Homo APM', i el director del programa, Aniol Florensa, fan repàs de les dues dècades del programa

14 juny 2024

ACCIÓ SOCIAL

SOCIETAT

La Sagrada Família apuja 1,2 milions el pressupost del Fons d’Acció Social per al 2024-25 

Representants de les entitats beneficiàries del I Fons d'Acció Social de la Sagrada Família

La Sagrada Família destinarà 3,5 milions d’euros pel pressupost del Fons d’Acció Social de la pròxima convocatòria

14 juny 2024

Redacció