En directe

Vespres

EDITORIAL

L'Evangeli de la família

L’Evangelide la família L’altaparticipació a la Trobada Mundial de les Famílies, que comença dimarts aDublín, és un signe esperançador de l’interès que la temàtica familiar…

16 agost 2018

Redacció

Comparteix

L’Evangelide la família

L’altaparticipació a la Trobada Mundial de les Famílies, que comença dimarts aDublín, és un signe esperançador de l’interès que la temàtica familiar (tan àmplia,amb tantes modalitats i amb tantes ressonàncies per a tothom) suscita enparròquies, moviments i comunitats. El lema, «L’Evangeli de la Família: alegriaper al món», parteix d’una doble pregunta del papa Francesc: «L’Evangeli conti-nua essent alegria per al món? La família continua essent una Bona Notícia peral món d’avui?» I ell ma- teix respon: «Sí! La família encara avui és una BonaNotícia (és a dir, un Evangeli).» I amb una mirada realista i amb un llenguatgepro- per, el Bisbe de Roma recorda la comuna experiència de fragilitat idebilitat que experimentem quotidianament i la necessitat d’una actitud humilque, en el si de les famílies, ens impulsi a reeducar-nos, a acompanyar, adiscernir i a ajudar els altres.

Al’exhortació Amoris laetitia

—Undocument molt valorat pel recentment desaparegut Dr. Manel Claret, teòleg idelegat episcopal de la família a Barcelona— es donen pistes importants en quès’explica aquest Evangeli de la família: «És alegria que omple el cor i la vidasencera, perquè en Crist som alliberats del pecat, de la tristor, del buitinterior i de l’aïllament» (200); «respon a les expectatives més pregones de lapersona humana: la seva dignitat i la realització plena en la reciprocitat, enla comunió i en la fecunditat» (201) i alimenta també aquelles llavors «queencara esperen madurar i ha de fer-se càrrec dels arbres que han perdutvitalitat i que necessiten que no se’ls descuidi» (76). «No es tracta solamentde presentar una normativa, sinó de proposar valors» (201). El qualificatiuconciliar de família com a «església domèstica» (LG, 11) pren ara un nourelleu: d’una banda, els pares han de ser per als seus fills els primerspredicadors de la fe mitjançant la paraula i l’exemple, i han de fomentar lavocació pròpia de cadascú, però és també tota l’Església que s’ha d’emmirallaren les virtuts i els valors de la família: respecte, fidelitat, diàleg,sol·licitud pels petits, per la gent gran, pels dèbils, capacitat de perdó i dereconciliació, harmonització de la feina i la festa... Preguem, doncs, pelsfruits d’aquesta transcendental trobada mundial.

Més actualitat

AUDIOS

Miquel Àngel Alegre, cap de projectes de la Fundació Bofill: "Són uns resultats molt dolents"

informe PISA

Alegre valora els darrers resultats de l'informe PISA i alerta que Catalunya suspèn en qualitat del sistema educatiu

5 desembre 2023

POLÍTICA

"Henry Dunant no decideix res, ni tan sols proposa solucions"

El salvadorenc Francisco Galindo Vélez ha estat escollit 'coordinador del mecanisme internacional' que actuarà com a verificador en les reunions bilaterals entre el PSOE i Junts per Catalunya.

El mediador internacional Jordi Palou-Loverdos analitza a Ràdio Estel aquesta figura i la de Henry Dunant, la fundació verificadora entre Junts i el PSOE

5 desembre 2023

Redacció

POLÍTICA

Janet Sanz: "Demanem a Collboni que hi hagi una veritable negociació sobre els pressupostos"

Janet Sanz, regidora i portaveu de Barcelona en Comú, als estudis de Ràdio Estel

La regidora i portaveu de Barcelona en Comú creu que l'alcalde "ha d'endreçar el seu govern" i que "viu de l'herència" dels Comuns.

4 desembre 2023

Redacció