En directe

Fórmula Estel

Avís legal

Informació general del portal.Aquest és l’espai a internet de Ràdio Estel i de les empreses del seu grup. En aquest espai, l’usuari hi trobarà continguts…

 • Informació general del portal.
  Aquest és l’espai a internet de Ràdio Estel i de les empreses del seu grup. En aquest espai, l’usuari hi trobarà continguts informatius, culturals i d’entreteniment adreçats a diferents col·lectius de la societat catalana.
  Les presents condicions (d'ara en endavant denominades Avís legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest web, que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització d'aquest web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena per l'esmentat usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en aquest Avís legal. El titular del web pot oferir a través del web serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.
  Les entitats a què aquest espai es refereix com a integrants d’aquest grup d'empreses són les següents (d'ara en endavant denominades El titular del web)
  Ràdio Estel – Fundació Missatge Humà i Cristià de l’Arquebisbat de Barcelona
  Comtes de Bell-lloc, 67
  08014 Barcelona
  NIF R-5800411-J
  En els portals d’aquestes empreses (en endavant els Portals), l’usuari podrà obtenir informació de l’actualitat, gaudir de serveis, participar en accions interactives, etc.

 • Usuaris del portal.
  La utilització del Portal implica l'acceptació de cadascuna de les condicions incloses en aquest avís legal, per tant, és necessari llegir-lo atentament. També hi ha alguns serveis oferts en aquest Portal sotmesos a unes condicions particulars pròpies que complementen les contingudes en aquest Avís legal, i en conseqüència és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.
  L’usuari del portal podrà accedir a les informacions que li ofereix sense que sigui necessari registrar-se com a usuari del portal. En determinats casos, quan es vulgui participar en determinades accions, serà imprescindible registrar-se i identificar-se adequadament. En tot moment es tractarà la informació facilitada amb les garanties legalment establertes i sempre d’acord amb la política de protecció de dades.
  Qualsevol persona que accedeixi als portals serà considerat usuari del portal i, en conseqüència, accepta aquestes condicions.

 • Règim de responsabilitat.
  Responsabilitat per l'ús del web
  L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari. El titular del web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al web; no obstant això, el titular del web no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web. L'usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització per l'usuari del web.
  Si s'escau, l'usuari assumirà les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular del web amb motiu de tals reclamacions o accions legals.
  Responsabilitat pel funcionament del web
  El titular del web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web. Així mateix, el titular del web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del web. El titular del web es reserva la facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
  Responsabilitat per links
  Els enllaços o links continguts en el web i les pàgines webs que hi pertanyen poden conduir l'usuari a altres webs gestionats per tercers. El titular del web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació oposada a la web enllaçada.

 • Política de protecció de dades.
  A través de formularis
  Sense perjudici del que està previst en el que s'indica en cadascun dels formularis del lloc web i les seves pàgines web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament el titular del web, sense prejudici de les especificacions que es puguin trobar a cada formulari, al tractament de les seves dades personals per a les següents finalitats:
  • Gestionar la participació de l'usuari en els concursos i sortejos de la present web en els quals expressament s'inscrigui
  • Realitzar la gestió dels comentaris que l'usuari realitzi sobre el contingut de la present web, sempre sota els termes i condicions establerts en el present avís legal
  • Fer-li arribar la informació d'ofertes i serveis que es creguin del seu interès
  El titular de la web incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.
  A través de xarxes socials
  L'empresa titular de la web entén per xarxa social aquells portals web orientats a fomentar la comunicació i relació entre els seus usuaris. (Per exemple, Facebook, Twitter o Google, i s'hi poden afegir aquelles xarxes socials que l'empresa titular de la web entengui que és del seu interès.)
  Per això, en aquells casos en els quals els usuaris facilitin la informació necessària per al registre mitjançant connexió a alguna xarxa social, se’ls comunica que aquesta informació serà tractada d’acord amb les especificacions determinades a l'apartat 3 del present avís, i que la finalitat del tractament de les dades és poder oferir a l'usuari els diferents serveis web posats a la seva disposició, així com fer-li arribar la informació d'ofertes i serveis que es creen del seu interès.
  A la vegada, l'empresa titular de la web informa que es reserva la potestat d'establir aquelles interaccions amb l'usuari que la mateixa xarxa social associada permeti, sempre relacionades amb les finalitats anteriorment establertes.
  'Cookies'. Aquest web utilitza 'cookies'. Les 'cookies' són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web, l'identificador encriptat de l'usuari, l'idioma per defecte i altres elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. La finalitat de la utilització d'aquesta informació és merament facilitar la navegació de l'usuari pel web mateix, i no fer-ne cap altre ús. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de 'cookies' mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa Navegador.
  Confidencialitat
  El titular del web es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.
  Consentiment exprés de l'usuari
  En compliment de l'establert a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, expressament s'adverteix que l'enviament dels formularis implicarà el consentiment exprés de l'usuari per:
  • El tractament automatitzat de les dades facilitades per a les finalitats exposades
  • Rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic de les ofertes, promocions i nous productes de les diferents empreses del grup
  • No obstant això, si l'usuari no vol continuar rebent comunicacions comercials ens ho pot indicar mitjançant comunicació remesa a la
  següent adreça, amb assumpte "BAIXA": dades@radioestel.com

 • Continguts, propietat intel·lectual i industrial.
  En el Portal es posen a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen directament al Portal i a les pàgines web que el complementen, a les quals es pot accedir des de la pàgina d'inici del Portal.
  En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, o de xarxes socials, se'n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.
  L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada als Portals sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.
  Els continguts generats es basen en els grans principis periodístics de veracitat, rigor, imparcialitat i independència que guien l’elaboració i la difusió de continguts informatius.

 • Condicions d'utilització del Portal.
  L’usuari és responsable de la utilització del Portal i de l’ús adequat dels continguts i dels serveis als quals pot accedir. A títol enunciatiu, el material que trobarà en el Portal no el podrà utilitzar per a:
  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans
  • Provocar danys en els sistemes físics i informàtics de les empreses del Grup o dels seus proveïdors de serveis
  • Intentar accedir a comptes d’altres usuaris o manipular les identitats de tercers…
  • El titular del web podrà suspendre els comptes o retirar unilateralment els comentaris d’aquells usuaris que vulnerin el respecte als drets de les persones, siguin discriminatoris, xenòfobs, sexistes, racistes, que atemptin contra la joventut i la infància, l’ordre públic o aquells que vagin en contra del nostre Llibre d’estil
  Usos permesos
  • S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del Portal només si es compleixen les condicions següents:
  o Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats del Portal
  o Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació
  o Que cap dels continguts relacionats amb el Portal siguin modificats de cap manera
  o Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen
  o Es permetrà als usuaris que puguin inserir determinats continguts als seus propis blogs o a altres espais webs, sempre que en cap moment es causi confusió al consumidor i, en tot cas, es no anipuli de cap manera cap element identificatiu de l’autoria i de la titularitat dels continguts
  Usos prohibits
  • La utilització no autoritzada de la informació continguda al Portal, la seva revenda, com també la lesió dels drets de propietat intel·lectual de les empreses del grup o dels autors donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment
  • Reserves de domini
  • Es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Portal, de la configuració i de la presentació d'aquesta informació i de les condicions d'accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen
  • Els continguts i serveis que es troben en aquests portals sempre s’hauran d’utilitzar observant la legislació vigent. El titular del web podrà suspendre aquells usuaris que no compleixin el que es determina en aquest punt
  • El titular del web no serà responsable dels comentaris dels usuaris dels serveis

 • Exempció de garanties i responsabilitats.
  Des del Portal es pot tenir accés tant a continguts propis de les empreses del grup com a informacions i continguts subministrats per tercers. En aquest cas, les empreses del grup no controlen aquests continguts ni garanteix l’existència de virus en la descàrrega de la informació; en conseqüència, el titular del web no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit.
  El Portal també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (“links”, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer recerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. El titular del web no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs web, per tant, l’usuari que hi accedeixi ha d’extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, els continguts i els serveis que hi hagi en aquests llocs enllaçats. El titular del web no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ser deguts a:
  • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats
  • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats
  • La prestació o transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs
  • La qualitat, la licitud i fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats
  • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers
  • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers
  • La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita
  • Falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts
  Les empreses del seu grup no seran responsables de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l'ús dels serveis i continguts accessibles des del Portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l'hagi efectuat, ja que el titular del web no controla l'autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del Portal.

 • Exempcions.
  De responsabilitats per funcionament del lloc web
  El titular del web no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l'accés al Portal o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. El titular del web farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.
  El titular del web i les empreses del seu grup no seran en cap cas responsables per les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d'internet que hagi escollit l'usuari.
  De responsabilitats per l'ús del Portal
  Tant l'accés al Portal com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. El titular del web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús.
  El titular del web no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (“hardware” i “software”), o als fitxers o documents que s'hi emmagatzemin, com a conseqüència de:
  • La presència de virus a l'ordinador que utilitzi l'usuari per a la connexió als serveis i continguts del portal
  • Un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal.
  L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

 • Modificacions de les condicions d'ús.
  El titular del web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d'ús del present web.
  L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

 • Legislació aplicable i competència jurisdiccional.
  Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del titular del web.