En directe

Laudes

La litúrgia a Ràdio Estel. El Rosari

amb els seminaristes de Catalunya

Podcast

Pòdcasts La litúrgia a Ràdio Estel. El Rosari

El Rosari consta de vint 'misteris' (esdeveniments, moments significatius) de la vida de Jesús i de Maria, dividits des de la publicació de la carta apostòlica "Rosarium Virginis Mariae", en quatre 'rosaris'.

El Rosari comprèn:
- els misteris de goig es preguen en dilluns i dissabte i recullen els moments de felicitat de la vida de la Verge Maria.
- els misteris de dolor es preguen el dimarts i el divendres i representen el patiment per la mort de Jesús, narrada als relats evangèlics de la Passió de Jesús.
- els misteris de glòria es preguen en dimecres i diumenge i simbolitzen la divinitat de Jesús.
- els misteris de llum es preguen el dijous, van ser aprovats oficialment el 2002 i recullen moments feliços per als cristians.

També ens pots seguir a Spotify

A la carta

El Rosari, Misteris de Llum del 2023

07:05

Es preguen el dijous, van ser aprovats oficialment el 2002 i recullen moments feliços per als cristians.
El baptisme de Jesús
Les noces de Canà
L'anunci del Regne de Déu
La transfiguració de Jesús
L'eucaristia

Més informació

0:00 / 0:00

El Rosari, Misteris de Glòria del 2023

07:05

Es preguen en dimecres i diumenge i simbolitzen la divinitat de Jesús.
La Resurrecció de Crist
L'ascensió de Jesús al cel
La Pentecosta
L'Assumpció de la Verge
La coronació de Maria com a reina del Cel

Més informació

0:00 / 0:00

El Rosari, Misteris de Dolor del 2023

07:05

Es preguen el dimarts i el divendres i representen el patiment per la mort de Jesús, narrada als relats evangèlics de la Passió de Jesús.
La nit a l'hort de Getsemaní
La flagel·lació
La corona d'espines
Jesús carregant la creu
La crucifixió

Més informació

0:00 / 0:00

El Rosari, Misteris de Goig del 2023

07:05

Es preguen en dilluns i dissabte i recullen els moments de felicitat de la vida de la Verge Maria.
L'Anunciació
La Visitació
El naixement de Jesús
La presentació de Jesús al temple
El retrobament amb Jesús en el temple

Més informació

0:00 / 0:00

Filtra per Data