En directe

Cocodril Club

ESGLÉSIA CATALUNYA

L’Església catòlica de Catalunya presenta la seva primera Memòria Anual d’Activitats

Fruit de la voluntat de transparència amb la societat, idesprés que els darrers cinc anys la Conferència Episcopal Espanyola s’hagi compromèsa presentar un informe anual…

19 desembre 2018

Redacció

Comparteix

Fruit de la voluntat de transparència amb la societat, idesprés que els darrers cinc anys la Conferència Episcopal Espanyola s’hagi compromèsa presentar un informe anual per justificar les quantitats rebudes de l’Estat,les 10 diòcesis amb seu a Catalunya han decidit elaborar per primera vegada unaMemòria Anual d’activitats. Com ha explicat Norbert Miracle, vicesecretari dela CET, aquest document s’ha fet de la forma més adequada i fiable possible, iinclou tots els aspectes rellevants de les 2.117 parròquies que formen lesdiòcesis catalanes durant l’any.

Gràcies a la confecció d’aquesta memòria, que es potconsultar a la pàgina web de l’arquebisbat de Tarragona i en el pdf adjunt d’aquestarticle, s’han pogut conèixer dades molt significatives, com per exemple laquantitat de sagraments administrats durant el curs: 4.000 celebracions delmatrimoni, 20.000 baptismes, 17.248 celebracions de primera comunió i 6.351administracions del sagrament de la confirmació.

D’altra banda, la memòria també inclou dades de tot elque està relacionat amb la solidaritat, i mostra les xifres de totes lesaportacions econòmiques i de personal que l’Església catalana ha fet ambinstitucions com Càritas, sempre amb l’objectiu d’ajudar els més pobres imarginats. A més, el document també permet veure que l’Església té cura demoltes obres d’art de primer nivell, que conserva amb pocs recursos, i que comdiu Norbert Miracle, “proporciona importants estalvis a l’Estat i un granservei al poble”.

Tota la informació recollida a la Memòria Anual ha ajudata comprovar la importància dels recursos econòmics que l’Església repmitjançant la X de la Declaració de la Renda, que suposa el 22% dels seusingressos. La resta de recursos de les diòcesis provenen d’altres fonts,principalment d’aportacions voluntàries dels fidels i de la gestió dels seuspropis recursos.

Més actualitat

MEDICINA

"Els nostres ulls no estan preparats pel canvi digital que ha fet la societat"

El 62% dels adolescents reconeix veure-hi malament

6 de cada 10 joves catalans afirmen no veure-hi bé i l'Associació Visión y Vida alerta: està avançant l'edat d'aparició de vista cansada

1 desembre 2023

Redacció

ABUSOS SEXUALS

"Podria ser que estiguéssim només en la pell del fenomen i que aflorin més casos"

assetjament sexual a les universitats

El conseller d’Universitats, Joaquim Nadal, no descarta que es facin públics més casos d'abús als centres universitaris

30 novembre 2023

Redacció

Sense categoria

Greenpeace: "Els Acords de París no s'estan complint"

COP28 | Getty Images

L'ONG participa en la cimera pel clima COP28 que comença avui a Dubai. Segons la seva portaveu, María Botella, té dipositades "més expectatives que esperances"

30 novembre 2023

Redacció